06-10-2020 18:48 GÜNDEM

TALİHSİZ ADA­MIN TE­LE­FO­NU­NU KİMSE AÇA­MA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Sarı Liman Mev­ki­in de de­ni­ze giren 70 ya­şın­da­ki Fuat Ünal'ın can­sız be­de­ni bu­lun­du.

TALİHSİZ ADA­MIN TE­LE­FO­NU­NU KİMSE AÇA­MA­DI

Olay bu gün (06.10.2020) Sarı Liman sa­hi­lin­de mey­da­na geldi.​Serinle­mek için gir­di­ği de­niz­de bo­ğu­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den Ünal'ı Sa­hi­le yü­rü­yüş için ge­len­ler, fark etti. Ya­pı­lan ihbar üze­ri­ne böl­ge­ye 112 Acil Sağ­lık, Jan­dar­ma ve Sahil Gü­ven­lik ekip­le­ri sevk edil­di. Olay ye­ri­ne gelen sağ­lık ekip­le­ri kı­yı­ya vur­muş şe­kil­de bu­lu­nan ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­le­di. Ta­lih­siz ada­mın ce­se­di ,Datça Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na gö­tü­rül­dü.
TE­LE­FO­NU ÇALDI KİMSE AÇA­MA­DI
Olay ye­ri­ne gelen sahil gü­ven­lik ekip­le­ri ölen şah­sın kı­ya­fet­le­ri­ni sa­hil­de buldu. Kı­ya­fet­le­rin ara­sın­da bu­lu­nan cep te­le­fo­nu­na gelen çağ­rı­yı ise kimse ce­vap­la­ya­ma­dı. Ünal'ın kesin ölüm ne­de­ni­nin ya­pı­la­cak olan otop­si­nin ar­dın­dan be­lir­le­ne­ce­ği öğ­re­nil­di.
Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam edi­yor.


Bu haber 1778 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer