05-03-2020 13:06 GÜNDEM

TAKSİCİLER ŞEHİTLER İÇÍN DATÇA'YI İNLETTİ

Sebiha ARSLAN : Datça'da düzenlenen konvoy ve yürüyüşe yüzlerce araç ve vatandaş katıldı. İdlib 'te rejim kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen hava sal­dı­rı­sın­da 34 as­ke­rimizin şehit ol­ma­sı­na tepki gös­ter­mek ve Meh­met­çi­ğe des­tek olmak ama­cıy­la Datça'da tak­si­ci­ler ve bir grup va­tan­daş ,Re­şa­di­ye Ma­hal­le­sin­den Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar kon­voy oluş­tur­du. Araç­la­rı­nı Türk bay­rak­la­rıy­la süs­le­yen tak­si­ci­ler, Datça so­kak­la­rın­da çal­dık­la­rı kor­noy­la üzün­tü­le­ri­ni ve tep­ki­le­ri­ni dile ge­tir­di.

TAKSİCİLER ŞEHİTLER İÇÍN DATÇA'YI İNLETTİ

 

Salı günü saat 19.00'da Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si'nde top­la­nan tak­si­ci­ler ve va­tan­daş­lar, yak­la­şık 200 araç­lık kon­voy oluş­tur­du. Kazım Yıl­maz Bul­va­rı ve Ata­türk Cad­de­si gü­zer­ga­hı üze­rin­den Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na kadar yak­la­şık 5 ki­lo­met­re­lik yol bo­yun­ca, korna ça­la­rak tur atan araç­la­ra, va­tan­daş­lar da al­kış­lar­la des­tek verdi.Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'na kadar iler­le­ye­rek bu­ra­da büyük bir Türk bay­ra­ğı açtı. Daha sonra şe­hit­ler için Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nı oku­yan va­tan­daş­lar "Ne Mutlu Tür­küm Di­ye­ne", "Şe­hit­ler Ölmez Vatan Bö­lün­mez" slo­gan­la­rıy­la ya­pı­lan sal­dı­rı­yı kı­na­dı­lar.


Bu haber 1496 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer