28-10-2019 19:06 GÜNDEM

SON­SU­ZA KADAR CUM­HURİYET!

Rıza EZER : Datça Atatürkçü Düşünce Derneği ( ADD ) Başkanı Bekir Şahin Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü münasebetiyle eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

SON­SU­ZA KADAR CUM­HURİYET!

 

Başkan Şahin  yaptığı açıklamasında
Zorlu bir sü­re­cin, uzun bir mü­ca­de­le­nin so­nu­cu­dur Cum­hu­ri­yet.
Em­per­ya­liz­min ye­nil­gi­ye uğ­ra­tıl­ma­sı­nın abi­de­si­dir Cum­hu­ri­yet.
Mil­le­ti­mi­zin onuru, uygar dün­ya­nın anah­ta­rı­dır Cum­hu­ri­yet.
Yok edil­mek is­te­nen bir ulu­sun, var oluş des­ta­nı­dır Cum­hu­ri­yet.
Türk mil­le­ti­nin her bir fer­di­nin ce­sa­re­ti­dir,
inan­cı­dır, ka­ra­rı­dır Cum­hu­ri­yet.
Yurt­taş­lık, öz­gür­lük, eşit­lik, hak, hukuk, ada­let,
de­mok­ra­si ve uğ­ru­na ölü­ne­si va­tan­dır Cum­hu­ri­yet.
Genç­lik­tir, de­li­kan­lı­lık­tır, ce­sa­ret­tir Cum­hu­ri­yet.
Na­mus­tur, hay­si­yet­tir, ne­fes­tir, can­dır Cum­hu­ri­yet.
Em­per­ya­list oyun­la­rı bil­mek, gör­mek, an­la­mak ve boz­mak­tır Cum­hu­ri­yet.Uya­nık olmak, aydın olmak, çev­re­si­ni ay­dın­lan­mak­tır Cum­hu­ri­yet.
Sa­ra­yın, sa­ray­lı­nın değil, ulu­sal ege­men­li­ğin adı­dır Cum­hu­ri­yet.
Şah­sın değil, de­mok­ra­si­nin ka­zan­cı­dır Cum­hu­ri­yet.
Sözde değil, özde milli ol­mak­tır Cum­hu­ri­yet.
Akıl­dır, bi­lim­dir, çağ­daş­lık­tır Cum­hu­ri­yet.
Ka­dın­la er­ke­ğin el ele koş­tu­ğu he­def­tir Cum­hu­ri­yet.
Ço­cuk­la­rı­mı­zın mutlu ya­rın­la­rı­dır Cum­hu­ri­yet.
Kur­ta­rı­cı­mız ve Ku­ru­cu­muz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e
borç­lu ol­mak­tır Cum­hu­ri­yet.O'nu an­la­mak, O'nun yo­lun­da yü­rü­mek, ödün ver­me­mek­tir Cum­hu­ri­yet.
Sü­rek­li dev­rim­dir, atı­lım­dır, iler­le­mek­tir­Cum­hu­ri­yet.Son­su­za kadar Cum­hu­ri­yet…

Ya­şa­sın Cum­hu­ri­yet!


Bu haber 421 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer