07-05-2020 17:29 GÜNDEM

SO­KA­ĞA ÇIKMA KI­SIT­LA­MA­SI KAL­DI­RIL­DI.?HAFTA SONU SO­KA­ĞA ÇIKABİLECEĞİZ.

Sebiha ARSLAN : Daha önce se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı kal­dı­rı­lan ,içe­ri­sin­de Muğla'nın da bu­lun­du­ğu 7 ilde, bu hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı da kal­dı­rıl­dı.

SO­KA­ĞA ÇIKMA KI­SIT­LA­MA­SI KAL­DI­RIL­DI.?HAFTA SONU SO­KA­ĞA ÇIKABİLECEĞİZ.


İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, hafta sonu 24 ilde uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sıy­la il­gi­li 81 il va­li­li­ği­ne ge­nel­ge gön­der­di. Ge­nel­ge­ye göre, kı­sıt­la­ma­sı bu­lu­nan iller için "An­ne­ler Günü" do­la­yı­sıy­la cu­mar­te­si ve pazar gün­le­ri, çiçek satan iş yer­le­ri, ev­le­re ser­vis şek­lin­de hiz­met ve­re­bi­lecek.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 ara­sın­da 24 ilde uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na iliş­kin il­le­re ge­nel­ge gön­der­di.
Ge­nel­gey­le, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 ara­sın­da bü­yük­şe­hir sta­tü­sün­de­ki Adana, An­ka­ra, Ba­lı­ke­sir, Bursa, De­niz­li, Di­yar­ba­kır, Es­ki­şe­hir, Ga­zi­an­tep, İstan­bul, İzmir, Kah­ra­man­ma­raş, Kay­se­ri, Ko­ca­eli, Konya, Ma­ni­sa, Mar­din, Ordu, Sa­kar­ya, Sam­sun, Şan­lı­ur­fa, Te­kir­dağ, Trab­zon, Van ile Zon­gul­dak il sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan tüm va­tan­daş­la­rın so­ka­ğa çık­ma­la­rı kı­sıt­la­na­cak.
7 İLDE SO­KA­ĞA ÇIKMA KI­SIT­LA­MA­SI KAL­DI­RIL­DI
Ge­nel­gey­le, "Şehir giriş/çıkış ted­bir­le­ri" Ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da daha önce se­ya­hat kı­sıt­la­ma­sı kal­dı­rı­lan Muğla, An­tal­ya, Er­zu­rum, Hatay, Ma­lat­ya, Mer­sin ve Aydın il­le­rin­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı da kal­dı­rıl­dı.


Bu haber 1734 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer