14-09-2017 13:39 YAŞAM

SİMYACININ RÜYASI

İlçe­miz­de geç­ti­ği­miz hafta Cuma günü açı­lan “Sim­ya­cı­nın Rü­ya­sı” adlı resim ga­le­ri­si yoğun il­gi­ye bo­ğu­lu­yor.

SİMYACININ RÜYASI

İlçe­miz­de Liman Sergi Sa­lo­nu'nda geç­ti­ği­miz hafta Cuma günü açı­lan “Sim­ya­cı­nın Rü­ya­sı” adlı resim ga­le­ri­si yoğun ilgi gö­rü­yor. 
Bir­bi­rin­den güzel hay­van fi­gür­le­ri ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çeken Eli­za­beth Tu­ga­no­va ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne şun­la­rı be­lirt­ti, “Dünya'da ikin­ci ola­rak re­sim­le­re ben­ze­yen bir şey yok. 

Ben ya­pı­yo­rum hay­van­la­rı ve bu doğa re­sim­le­ri­ni bana ait hepsi. Ben bu re­sim­le­re ruh ve­ri­yo­rum, bun­lar benim ço­cuk­la­rım gibi, hep­si­ni çok se­vi­yo­rum. 

9 se­ne­dir Datça'dayım bu­ra­yı çok se­vi­yo­rum ömrüm yet­ti­ğin­ce bu­ra­da ya­şa­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum.” dedi. 

Bu tür sanat ga­le­ri­le­ri­nin il­çe­miz için ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci bir olay ol­du­ğu an­la­şı­lır du­rum­da ol­du­ğu belli olu­yor. Aynı zaman da ol­duk­ça emek is­te­yen bir­bi­rin­den güzel port­re­le­rin sa­tı­şa su­nul­du­ğu da be­lir­til­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 10977 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer