14-03-2020 13:26 GÜNDEM

SİMİ SAHİL GÜ­VENLİK TA­RA­FIN­DAN , İTTİRİLEN - PÜS­KÜR­TÜ­LEN DÜZENSİZ GÖÇMENLER DATÇA´YA SI­ĞIN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Ata­bol Burnu Mev­ki­in­den Yu­na­nis­tan´ın Simi (Söm­be­ki) ada­sı­na geç­me­ye ça­lı­şan 39 düzensiz göç­men, Yunan Sahil Gü­ven­li­ği ta­ra­fın­dan it­ti­ril­me ,püs­kür­tül­me ve bot­la­rı­nın ba­tı­rıl­ma­sı teh­dit´i yü­zün­den geri dö­ne­rek ve ihbar üze­ri­ne Datça Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ´ ta­ra­fın­dan Datça Li­ma­nı­na ge­ti­ril­di.

SİMİ SAHİL GÜ­VENLİK TA­RA­FIN­DAN , İTTİRİLEN - PÜS­KÜR­TÜ­LEN DÜZENSİZ GÖÇMENLER  DATÇA´YA SI­ĞIN­DI


Önceki gün  saat 16:00 -17:00 sa­at­le­ri ara­sın­da Datça Li­ma­nı­na ge­ti­ri­len göç­men­ler,Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu 14 (8 erkek, 2 kadın, 2 erkek çocuk,2 kız çocuk ) , Mısır uy­ruk­lu 4 ,(3 erkek,1 erkek çocuk ) Su­ri­ye uy­ruk­lu 15 (12 erkek, 1 kadın, 1er­kek çocuk, 1 kız çocuk) Fi­lis­tin uy­ruk­lu 5,(1 erkek, 2 erkek çocuk, 1 kadın, 1 kız çocuk ) Irak uy­ruk­lu,1 erkek top­lam 39 kişi has­ta­ne­de­ki sağ­lık kont­ro­lü­nün ar­dın­dan ,Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­ne tes­lim edi­le­rek göç ida­re­si­ne tes­lim edil­di.


Bu haber 2081 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer