08-03-2019 19:33 GÜNDEM

'SEÇ­MEN BİLGİ KA­ĞIT­LA­RI' MUH­TAR­LAR­DA

Sebiha ARSLAN : 31 Mart'ta ya­pı­la­cak 2019 Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­ri için seç­men bilgi ka­ğıt­la­rı muh­tar­la­ra tes­lim edil­di.Datça İs­ke­le Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı , 31 Mart günü ya­pı­la­cak olan Ma­hal­li İda­re­ler Se­çi­mi'nde oy kul­la­na­cak ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin seç­men ka­ğıt­la­rı­nın ken­di­sin­den ala­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.

'SEÇ­MEN BİLGİ KA­ĞIT­LA­RI' MUH­TAR­LAR­DA

Datça' da yerel se­çim­ler­de oy kul­la­na­cak va­tan­daş­lar için gün­cel­le­nen lis­te­ler ve seç­men bilgi ka­ğıt­la­rı, İlçe Seçim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan muh­tar­la­ra tes­lim edil­di. Seç­men bilgi ka­ğıt­la­rı muh­tar­lar ta­ra­fın­dan da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­dı. İskele Ma­hal­le­si Muh­ta­rı ve Muh­tar adayı Metin Ka­ra­dağ­lı , 31 Mart'ta ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­de oy kul­lan­mak için ge­rek­li olan seç­men ka­ğıt­la­rı­nı tes­lim al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, va­tan­daş­la­ra seç­men ka­ğıt­la­rı­nı al­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Ka­ra­dağ­lı , "Datça' da seç­men ka­ğıt­la­rı, İlçe Seçim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan bize ve­ril­di. Biz­ler de seç­men ka­ğıt­la­rı­mı­zı va­tan­daş­la­rı­mı­za da­ğıt­mak için ha­zır­lı­ğı­mı­zı ta­mam­la­dık, da­ğıt­ma­ya baş­la­dık. İskele Ma­hal­le­si Pazar yeri yolu üze­rin­de­ki Muh­tar­lık ofi­si­miz­den mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de sabah 8:30 akşam 17:00  saatleri arasında gelip ala­bi­lir­ler. Va­tan­daş­la­rı­mız ay­rı­ca, Yük­sek Seçim Ku­ru­lu'nun in­ter­net si­te­sin­den hangi san­dık­ta oy kul­la­na­cak­la­rı­nı öğ­re­ne­bi­lir­ler,dedi.
 


Bu haber 273 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer