20-09-2022 14:15 GÜNDEM

RUS KAFİLESİNDEN DATÇA'DA MAVİ TUR KEYFİ

Sebiha ARSLAN - Datça'ya gelen 98 Rus ka­fi­le­ye , Belediye Sos­yal te­sis­ler­de hoş geldin kok­teyl' i dü­zen­len­di. Ege ve Ak­de­niz'in su­la­rın­da, mavi tu­ra çıkan Rus tu­rist­ler, bu gün (19 Eylül) Datça'ya demir attı.

RUS KAFİLESİNDEN   DATÇA'DA MAVİ TUR KEYFİ

Muka Yat­çı­lık sa­hi­bi (Datça İsti­rid­ye Res­to­ran sa­hi­bi) Bü­lent Özbir ile iş or­ta­ğı Kazım Yıl­maz'ın, Rus Tur Ope­ra­tö­rü And­rey Ya­ku­bov ile gö­rüş­me­le­ri so­nu­cu, Datça Be­le­di­ye­si­nin' de kat­lı­la­rı ile Datça'ya İlk Rus Tu­rist ka­fi­le­si geldi.
Rus Ka­fi­le­ye, Datça Be­le­di­ye­si sos­yal te­sis­le­rin­de  dün hoş geldin kar­şı­la­ma kok­teyl' i düzenlendi.Belediye Başkan vekili Mutlu Gündoğan Rus kafileye hoş geldiniz diyerek, çiçek taktim etti.
Muka Yat­çı­lık' tan 7 gulet ki­ra­la­yan 98 Rus Tu­rist, yaklaşık  bir hafta boyunca bir  ta­raf­tan Datça' nın eşsiz do­ğa­sı­nı keş­fe­der­ken bir ta­raf­tan yapacakları alış-veriş ile Datça esnafının yüzünü güldürmesi bekleniyor.Muka Yat­çı­lık sa­hi­bi 
Bü­lent Özbir yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ‘’Datça'da ilk defa Bir Rus ka­fi­le­si ge­le­rek, Datça' nın eşsiz koy­la­rı­nın ta­dı­nı çı­ka­rır­ken, es­na­fı­mız­dan da yak­la­şık 1 hafta bo­yun­ca alış veriş ya­pa­cak. Tatil için Av­ru­pa'ya giden Rus ke­si­mi­nin bun­dan sonra Tür­ki­ye'yi, Datça' yı Mar­ma­ris'in Bod­rum'un Fet­hi­ye'nin kı­sa­ca Muğ­la­'mı­zın diğer gü­zel­lik­le­ri­ni de keş­fet­me­le­ri­ni sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Yat tu­riz­mi­nin yanı sıra otel tu­riz­mi için­de bağ­lan­tı­la­rı­mız devam edi­yor. Önü­müz­de­ki se­zon­da daha çok Rus Tu­rist' i hem yat, hem otel an­la­mın­da ağır­la­mak için şim­di­den 
ça­lış­ma­la­rı­mız baş­la­dı.
Or­ta­ğım Kazım Yıl­maz'a, Datça Be­le­di­ye­si­ne ve Rus Tur Ope­ra­tö­rü And­rey Ya­ku­bov te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.


Bu haber 434 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer