03-07-2019 16:28 GÜNDEM

''POLİS VE SAVCIYIM'' DEDİ DATÇA' DA 2 KİŞİYİ DOLANDIRDI !

Sebiha ARSLAN : Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp Datça' da 2 kişiyi dolandıran zanlının üzerinden 44 bin 900 dolar ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı.

''POLİS VE SAVCIYIM'' DEDİ DATÇA' DA 2 KİŞİYİ DOLANDIRDI !

Cep te­le­fo­nuy­la ara­dı­ğı 4 ki­şi­yi ken­di­si­ni polis ve savcı ola­rak ta­nı­tıp do­lan­dı­ran zanlı jan­dar­ma­dan ka­ça­ma­dı. En son Datça 'da do­lan­dır­dı­ğı iki ki­şi­den para ve ziy­net eş­ya­la­rı­nı alıp ,Ti­ca­ri Taksi ile Mar­ma­ris is­ti­ka­me­ti­ne se­ya­hat eden zan­lı­yı ya­ka­la­yan jan­dar­ma, zan­lı­nın üs­tün­de ve eş­ya­la­rın­da yap­tı­ğı ara­ma­da 44 bin 900 Ame­ri­kan do­la­rı ve pi­ya­sa de­ğe­ri yak­la­şık 50 bin lira olan ziy­net eş­ya­sı ele ge­çir­di. Olay dün (02.07.2019) saat 16.30 sı­ra­la­rın­da Çe­ti­be­li Ma­hal­le­si'nde bu­lu­nan jan­dar­ma kont­rol nok­ta­sın­da mey­da­na geldi. Seyir ha­lin­de­ki 48 T 5014 pla­ka­lı taksi dur­du­ran Jan­dar­ma tak­si­de müş­te­ri ola­rak bu­lu­nan A.E. isim­li ki­şi­nin dav­ra­nış­la­rın­dan şüp­he­len­di. Ekip­ler zan­lı­nın üs­tün­de ve çan­ta­sın­da yap­tı­ğı ara­ma­da 7 adet altın bi­le­zik, 8 adet tam cum­hu­ri­yet al­tı­nı, 8 adet yarım cum­hu­ri­yet al­tı­nı, 2 adet çey­rek altın, 1 adet kalın altın, 1 adet altın zin­cir kolye ve 44 bin 900 Ame­ri­kan do­la­rı buldu. Zanlı Çe­ti­be­li Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğın­da gö­rev­li ekip ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­dı. Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ifa­de­si alı­nan zanlı su­çu­nu iti­raf ede­rek, ifa­de­sin­de cep te­le­fo­nuy­la Söğüt Ma­hal­le­si'nde ika­met eden G.K., M.K., ve Datça'da ika­met eden adını bil­me­di­ği diğer iki ki­şi­yi ara­yıp ken­di­si­ni polis ve savcı ola­rak ta­nı­tıp do­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Ya­nın­da ta­şı­dı­ğı para ve ziy­net eş­ya­la­rı­nın da 4 ki­şi­den al­dı­ğı para ol­du­ğu­nu söy­le­di. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma devam edi­yor.


Bu haber 1558 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer