07-01-2021 16:49 GÜNDEM

OTEL ODA­SIN­DA UYUŞ­TU­RU­CU OPE­RAS­YO­NU

Sebiha ARSLAN : Datça 'da bir otel oda­sı­na dü­zen­le­nen uyuş­tu­ru­cu ope­ras­yo­nun­da, uyuş­tu­ru­cu madde ele ge­çi­ril­di.

OTEL ODA­SIN­DA  UYUŞ­TU­RU­CU OPE­RAS­YO­NU


Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ile Mar­ma­ris Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Grup Amir­li­ği ekip­le­ri ,bir is­tih­ba­ra­tı de­ğer­len­di­ren ve ya­pı­lan araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da ,Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­nın ko­or­di­ne­sin­de baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da, alı­nan arama ka­ra­rı uya­rın­ca Datça'da bir otel oda­sı­na yap­tık­la­rı bas­kın­da F.K ve G.Ç isim­li şa­hıs­lar­da Ayrı ayrı pa­ket­len­miş  bir miktar me­tam­fe­ta­min uyuş­tu­ru­cu madde ele ge­çi­ril­di. Olay­la il­gi­li adli işlem baş­la­tıl­dı.


Bu haber 1738 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer