02-12-2019 17:04 GÜNDEM

"OKUL YA­RA­RI­NA PİLAV GÜNÜ" ETKİNLİĞİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu, Okul Aile Bir­li­ği "Okul Ya­ra­rı­na Pilav Günü" et­kin­li­ği dü­zen­len­di.

 

Okul Aile Bir­li­ğin­ce, Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu önün­de Cuma günü ( 29.11.2019)saat 11:00 da dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe, Okul Mü­dü­rü Sibel Şim­şek, Okul Aile Bir­li­ği Baş­ka­nı Funda Din­çe­riş, diğer üye­ler öğ­ret­men ve öğ­ren­ci aile­le­ri ka­tıl­dı.
Müdür Şim­şek , et­kin­lik­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, et­kin­lik­ten elde edi­len ge­li­rin oku­lun ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ''Bu et­kin­li­ğin ge­li­ri ile oku­lu­mu­zun bah­çe­si­nin dü­zen­len­me­si ve bir çocuk parkı ya­pıl­ma­sı he­def­len­miş­tir.Okul aile bir­li­ği ola­rak her iki ayda bir Oku­lu­muz ya­ra­rı­na pilav günü et­kin­li­ği,ker­mes v.b. fark­lı et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bir son­ra­ki et­kin­li­ği­miz Ara­lık ayı sonu ,Ocak başı ola­rak plan­lan­mak­ta­dır. et­kin­li­ğe ilgi gös­te­ren her­ke­se te­şek­kür ede­rim''dedi.


Bu haber 592 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer