01-12-2018 17:54 GÜNDEM

MUT­TAŞ, DATÇA’DA DAHİL OLMAK ÜZERE 2,5 MİLYON­DAN FAZLA YOLCU TA­ŞI­DI

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2014 yılı Tem­muz ayın­da baş­la­tı­lan ha­va­li­ma­nı ta­şı­ma­cı­lı­ğı MUT­TAŞ ile o gün­den bu­gü­ne, 30 mo­dern araç­la Muğla'nın 2 ha­va­li­ma­nın­dan 2 Mil­yon 512 Bin yolcu ta­şın­dı.

MUT­TAŞ,  DATÇA’DA DAHİL OLMAK ÜZERE 2,5 MİLYON­DAN FAZLA YOLCU TA­ŞI­DI


Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2014 yılı Tem­muz ayın­da baş­la­tı­lan ha­va­li­ma­nı ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da MUT­TAŞ ile bu­gü­ne kadar, 30 mo­dern araç­la Muğla'nın 2 ha­va­li­ma­nın­dan 2 Mil­yon 512 Bin yolcu ta­şın­dı.

Datça Oto­gar-Da­la­man Ha­va­li­ma­nı, Men­te­şe Oto­gar-Mi­las-Bod­rum Ha­va­li­ma­nı, Bod­rum Oto­gar-Mi­las-Bod­rum Ha­va­li­ma­nı, Mar­ma­ris Oto­gar-Da­la­man Ha­va­li­ma­nı, , Fet­hi­ye Oto­gar-Da­la­man Ha­va­li­ma­nı'na kar­şı­lık­lı se­fer­ler­le hiz­met veren MUT­TAŞ, yaz ay­la­rın­da va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan yoğun ilgi gördü. MUT­TAŞ ile ha­va­li­man­la­rı­na 2018 yılı Tem­muz ayın­da 88 Bin 697, Ağus­tos ayın­da ise 91 Bin 395 yolcu ta­şı­nır­ken, Eylül ayın­da 79 Bin 688 yolcu ta­şın­dı.


Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün, “Daha önce ha­va­li­ma­nı toplu ta­şı­ma im­kâ­nı bu­lun­ma­yan, , Datça, Men­te­şe, Milas, Ya­ta­ğan gibi il­çe­le­ri­miz­de de ha­va­alan­la­rı­na doğ­ru­dan ula­şım im­kâ­nı MUT­TAŞ ta­ra­fın­dan sağ­lan­dı. Mo­dern araç fi­lo­muz­la kon­fo­ru ve gü­ven­li­ği ön plan­da tu­tu­yo­ruz” dedi.


Bu haber 584 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer