12-10-2021 11:05 GÜNDEM

MUSKİ ÇU­VAL­LA­DI, DATÇA BELEDİYESİ KA­YIP­LA­RA KA­RIŞ­TI!

Sebiha ARSLAN - Haber Güncelleme -2 Datça 'da ya­şa­nan üç gün­lük su ke­sin­ti­si va­tan­daş­la­rı çi­le­den çı­kar­dı. MUSKİ ve Datça Be­le­di­ye­si­ne isyan eden bazı va­tan­daş­lar, sos­yal medya he­sap­la­rın­dan " kimse bir açık­la­ma yap­mı­yor, te­le­fon­la­ra cevap ve­ril­mi­yor " tep­ki­sin­de bu­lun­du.

MUSKİ ÇU­VAL­LA­DI, DATÇA BELEDİYESİ KA­YIP­LA­RA KA­RIŞ­TI!

7 Ekim Per­şem­be günü baş­la­yan ve cuma ve cu­mar­te­si günü akşam sa­at­le­ri­ne kadar devam eden su ke­sin­ti­si hak­kın­da MUSKİ ve Datça Be­le­di­ye­si­ni ara­yan va­tan­daş­lar "Kimse te­le­fon­la­ra cevap ver­mi­yor, kimse bir açık­la­ma yap­mı­yor. Be­lir­li sa­at­ler ke­sin­ti ya­pı­la­cak diye cep te­le­fo­nu­mu­za mesaj geldi ama bütün gün su­la­rı­mız yoktu , bugün de öyle. Yeni bir mesaj ile ya­rın­da su­la­rın kesik ola­ca­ğı bil­di­ril­miş. Bu ne re­zil­lik, en azın­dan üç gün deyin beş gün deyin. Va­tan­daş­ta ken­di­ni ona göre ayar­la­sın. Ama ne­re­de te­nez­zül edip cevap bile ver­mi­yor­lar. Re­zil­lik­ten başka bir şey değil, su­yu­muz gel­sin artık " de­nil­di. Çok sa­yı­da be­ğe­ni ve yorum alan pay­la­şım­da özet­le şu yo­rum­lar ya­pıl­dı ''
''Ka­sa­ba­da ki­ra­lar 4000 bin TL oldu ama su yok'', ''Bu gün­ler daha iyi gün­le­ri­miz, ile­ri­si için­se Allah yar­dım­cı­mız olsun'', '' Bi­zim­le dalga ge­çi­yor­lar, iki gün su yok di­ye­mi­yor­lar, MUSKİ be­ce­rik­siz'' , ''Dün bakım ona­rımdı bugün?? '' Geçen yılda aynı idi. Bir arpa boyu yol ala­ma­dı­lar. Suya bile muh­taç et­ti­niz in­san­la­rı. Ya­zık­lar olsun'', ''İçme suyu terfi hat­tın­da bakım ona­rım ça­lış­ma­sı ya­pı­la­cak olup, 07.10.2021 08:00-24:00 sa­at­le­ri ara­sın­da bu­lun­du­ğu­nuz böl­ge­de su ke­sin­ti­si ya­şa­na­bi­le­cek­tir... Şu an hala su yok 09 .10 2021 01 .01 saat '' de­nil­di.


Bu haber 256 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer