22-06-2020 17:41 GÜNDEM

MUĞLA VA­Lİ­Sİ ORHAN TAVLI GÖ­RE­Vİ­NE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Va­li­li­ler Ka­rar­na­me­si ile Ça­nak­ka­le Va­li­li­ği gö­re­vin­den ,Muğla Va­li­li­ği gö­re­vi­ne ata­nan Vali Orhan Tavlı gö­re­vi­ne baş­la­dı.

MUĞLA VA­Lİ­Sİ ORHAN TAVLI GÖ­RE­Vİ­NE BAŞ­LA­DI

 


10 Ha­zi­ran 2020 ta­rih­li ve 31151 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan 2020/274 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­siy­le, Muğla Va­li­li­ği gö­re­vi­ne ata­nan Vali Orhan Tavlı, 17 Ha­zi­ran 2020 Çar­şam­ba günü yeni görev yeri olan Muğla'ya ge­le­rek gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Va­li­lik önün­de Vali Yar­dım­cı­la­rı ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Vali Tavlı, yap­tı­ğı açık­la­ma­da;Muğla'nın ül­ke­mi­zin en önem­li şe­hir­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Muğla'da görev ya­pa­cak ol­ma­nın onu­ru­nu, gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­rum. Ta­ra­fı­ma tevdi edi­len Muğla Va­li­li­ği gö­re­vi ne­de­niy­le Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za şük­ran­la­rı­mı arz edi­yo­rum.” dedi


Bu haber 2536 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer