20-03-2020 14:51 GÜNDEM

MUĞLA YAŞLI NÜFUS ORA­NI­NIN EN YÜK­SEK OL­DU­ĞU 27. İL OLDU. NÜFUSUN %12,4'Ü YAŞLI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2019 yılı yaş­lı­ ista­tis­tik­ler­ini ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Ali İhsan Yü­ce­dağ ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre,Muğla ve ilçelerinde Nü­fu­sun %12,4'ü yaşlı oranı oluştururken ,Türkiye geneli yaşlı nüfus ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu il, %18,8 ile Sinop oldu. Muğla ise yaşlı nüfus ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu 27. il oldu.

MUĞLA  YAŞLI NÜFUS ORA­NI­NIN EN YÜK­SEK OL­DU­ĞU 27. İL OLDU. NÜFUSUN %12,4'Ü YAŞLI

65 ve üzeri yaş­ta­ki ki­şi­le­rin oluş­tur­du­ğu yaşlı nü­fu­sun top­lam nü­fu­sa oranı 2019 yı­lın­da %12,4 ola­rak ger­çek­leş­ti. Tür­ki­ye'de yaşlı nüfus oranı %9,1 oldu. Yaşlı nüfus ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu il, 2019 yı­lın­da %18,8 ile Sinop oldu. Bu ili %17,7 ile Kas­ta­mo­nu, %16,2 ile Art­vin ve Çan­kı­rı iz­le­di. Yaşlı nüfus ora­nı­nın en düşük ol­du­ğu il ise %3,3 ile Şır­nak oldu. Bu ili %3,4 ile Hak­ka­ri, %3,9 ile Şan­lı­ur­fa iz­le­di. Muğla ise yaşlı nüfus ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu 27. il oldu.

121 bin 950 kişi 65 ve daha yu­ka­rı yaşta
2019 yı­lın­da Muğla'da ya­şa­yan 983 bin 142 ki­şi­nin 121 bin 950'si yaş­lı­dır. Tür­ki­ye'de ise yaşlı nüfus sa­yı­sı 7 mil­yon 550 bin 727 kişi oldu.

65 ve daha yu­ka­rı yaş­ta­ki kadın sa­yı­sı 65 034
Muğla'da ya­şa­yan 482 bin 540 ka­dı­nın %13,5'i 65 ve daha yu­ka­rı yaş­ta­dır. Tür­ki­ye'de yaşlı kadın nü­fu­sun top­lam kadın nü­fu­su için­de­ki oranı %10,2 ola­rak ger­çek­leş­ti. Yaşlı kadın nü­fu­sun top­lam kadın nü­fu­su için­de­ki ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la %20,3 ile Sinop, %19,7 ile Kas­ta­mo­nu ve %18,3 ile Gi­re­sun olur­ken en düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la %4,1 ile Şır­nak, %4,4 ile Hak­kâ­ri ve %4,5 ile Şan­lı­ur­fa oldu. Muğla ise %13,5 de­ğe­ri ile 29. sı­ra­da yer aldı.

65 ve daha yu­ka­rı yaş­ta­ki erkek sa­yı­sı 56 916
Muğla'da ya­şa­yan 500 bin 602 er­ke­ğin %11,4'ü 65 ve daha yu­ka­rı yaş­ta­dır. Tür­ki­ye'de yaşlı erkek nü­fu­sun top­lam erkek nü­fu­su için­de­ki oranı %8,0 ola­rak ger­çek­leş­ti. Yaşlı erkek nü­fu­sun top­lam erkek nü­fu­su için­de­ki ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la %17,3 ile Sinop, %15,7 ile Kas­ta­mo­nu ve %14,4 ile Kas­ta­mo­nu olur­ken en düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la %2,6 ile Şır­nak, %2,7 ile Hak­ka­ri ve %3,3 ile Şan­lı­ur­fa ol­muş­tur. Muğla ise %11,4 de­ğe­ri ile 24. sı­ra­da yer aldı.

Yaşlı cin­si­yet oranı %87,5
Yaşlı erkek nü­fu­sun yaşlı kadın nü­fu­sa ora­nı­nı ifade eden yaşlı cin­si­yet oranı Muğla'da %87,5 olur­ken bu değer Tür­ki­ye için %79,2 ola­rak ger­çek­leş­ti. Yaşlı cin­si­yet ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la %87,9 ile Kah­ra­man­ma­raş, %87,5 ile Muğla ve %86,7 ile An­tal­ya olur­ken en düşük ol­du­ğu iller ise sı­ra­sıy­la %68,5 ile Bat­man, %68,9 ile Şır­nak %69,5 ile Rize oldu.


Bu haber 2537 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer