30-10-2019 18:03 GÜNDEM

MEH­METÇİK YÜ­RÜ­DÜ,DATÇA YÜRÜDÜ!BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYIYLA COŞTU

Sebiha ARSLAN : Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Fener Ala­yın­da büyük coşku ya­şan­dı.

MEH­METÇİK YÜ­RÜ­DÜ,DATÇA YÜRÜDÜ!BİNLERCE KİŞİ   FENER ALAYIYLA  COŞTU

Cum­hu­ri­yet'in 96'inci yıl­ dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı gece de devam etti.
Datça'da Şen­ka­ya kav­şa­ğı önün­de baş­la­yan Fener Alayı Yü­rü­yü­şü ve Şehit Ersoy Yo­rul­maz Li­se­si Bando Ta­kı­mı­nın gös­te­ri­si Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın da son buldu. Saat 20:30 sı­ra­la­rın­da bir araya gelen  iki bini aşkın  kişi , as­ker­ler­le be­ra­ber, el­le­rin­de Türk Bay­rak­la­rı, Ata­türk Pos­ter­le­ri ve Me­şa­le­ler­le yü­rü­dü. Meh­met­çik Datça so­kak­la­rı­nı slo­gan­la­rıy­la in­le­te­rek 'Ye­rin­de Rahat Uyu', 'Ne Mutlu Tür­küm Di­ye­ne ', 'Mus­ta­fa Ke­ma­lin As­ker­le­ri­yiz ' Her Şey Vatan İçin , ve vb. slo­gan­la­rı ata­rak yü­rü­dü.
Va­tan­daş­lar gös­te­ri­yi al­kış­lar­la ve slo­gan­la­ra eşlik etti. Bir yan­dan' da cep te­le­fon­la­rı ile fo­toğ­raf ve video çe­ke­rek bu anı ölüm­süz­leş­tir­di.Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan gü­zar­ga­hı takip eden ka­la­ba­lık Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­nı dol­dur­du. Mey­dan­da Datça Be­le­di­ye­si­nin dü­zen­le­di­ği Nilgün Kızılcı ve Orkestrasının kon­se­ri ile devam etti.
Kon­ser arası sah­ne­ye çıkan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar hal­kın Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­la­ya­rak özet­le şu cüm­le­le­ri söy­le­di "Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­da emeği olan başta Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere silah ar­ka­daş­la­rı­nı ve ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met şük­ran ve min­net­le anı­yo­rum. Ruh­la­rı şad olsun. Rab­bim daha uzun yıl­lar da kut­la­ma­yı nasip etsin. Bu akşam ay­rı­ca Nilgün Kızılcı ve Orkestrası ile  bu­lu­şup, hep bir­lik­te şar­kı­la­rı­nı din­le­me fır­sa­tı bul­duk. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.
Nilgün Kızılcı ve Orkestrası iki saati aşkın sahnede kalarak dinleyicilerini coşturdu.


Bu haber 587 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer