18-06-2020 17:50 GÜNDEM

MAYIS AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIK­LAN­DI MUĞLA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE ;%49,8 AZAL­IŞ GÖSTERDİ

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2020 yılı Mayıs ayı Konut Satış İsta­tis­tik­le­ri­ni açıkladı.

MAYIS  AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIK­LAN­DI MUĞLA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE ;%49,8 AZAL­IŞ GÖSTERDİ


Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Ali İhsan Yü­ce­dağ ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla il genelinde Konut sa­tış­la­rı %49,8 azal­dı
Yücedağ açıklamasında ''Muğla'da konut sa­tış­la­rı 2020 Mayıs ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %49,8 ora­nın­da aza­la­rak 730 oldu. Bu sa­tış­la­rın 245'i ilk satış, 485'i ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 7 640 konut sa­tı­şı ve %15,0 ile en yük­sek paya sahip oldu. Satış sa­yı­la­rı­na göre İstan­bul'u, 4 939 konut sa­tı­şı ve %9,7 pay ile An­ka­ra, 3 096 konut sa­tı­şı ve %6,1 pay ile İzmir iz­le­di. Konut satış sa­yı­sı­nın düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la 4 konut ile Ar­da­han, 15 konut ile Hak­ka­ri ve 21 konut ile Tun­ce­li oldu. Muğla ise Tür­ki­ye ge­ne­lin­de %1,4'lük payla 21. sı­ra­da yer aldı.
İpo­tek­li sa­tış­lar¹ %17,1 arttı

Muğla'da ipo­tek­li konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %17,1 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 260 oldu. 260 ipo­tek­li sa­tı­şın 102'si ilk satış, 158'i ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 18 483 konut ipo­tek­li satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam konut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tı­şın payı %36,3 olur­ken bu oran Muğla ili için %35,6 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Diğer sa­tış­lar² %61,8 azal­dı
Muğla'da diğer konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %61,8 ora­nın­da aza­lış gös­te­re­rek 470 oldu. Bu sa­tış­la­rın 143'ü ilk satış, 327'si ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 32 453 konut diğer satış so­nu­c


Bu haber 2067 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer