11-03-2019 21:38 GÜNDEM

LE­VENT ASLAN'IN HİKAYESİ SAATÇİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Süleyman Yıldız (Misafir Yazar) 31 Mart Yerel Se­çim­le­ri­ne sa­yı­lı gün­ler kala aday­lar seç­me­nin ara­sın­da.

LE­VENT ASLAN'IN HİKAYESİ SAATÇİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Datça'da hal­kın ara­sı­na girip pro­je­le­ri­ni açık­la­yan be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı ara­sın­da dik­kat çeken isim­le­rin ba­şın­da İYİ Parti Be­le­di­ye Baş­kan adayı İş İnsanı Le­vent Aslan ge­li­yor.
Seçim bü­ro­su­nu ilçe mer­ke­zin­de açan İyi Parti be­le­di­ye Baş­kan Adayı Le­vent Aslan ,”Benim bir ha­ya­lim var.​Hi­ka­yem var.​Datça'da tu­riz­mi 12 aya yay­mak.​Ta­rı­mı ge­liş­tir­mek ve Köy ens­ti­tü­le­ri ru­hu­nu Datça'da ya­şat­mak..
Bir çok ek­si­ği bu­lu­nan il­çe­de ya­pı­la­cak çok iş var.​Alt yapı, içme suyu, iş­siz­lik gibi ko­nu­la­rın önem arz et­ti­ği­ni be­lir­ten Aslan,bizi ter­cih eder­ler­se çok iyi hiz­met­ler ya­pa­ca­ğı­mı­zın sö­zü­nü verebili­rim.”dedi. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ba­ğım­sız Adayı Beh­çet Sa­at­çi'nin de dik­ka­ti­ni çeken Aslan,asıl sürp­riz pro­je­si­ni 15 Mart'ta açık­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. İlçe­de­ki aday­la­rın seçim ofi­si­ni zi­ya­ret eden Sa­at­çi ,Aslan'a ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek. Ben ba­ğım­sız ada­yım.Si­ya­set­te ba­ğım­sız aday­lı­ğın do­ğa­sı ge­re­ği tüm si­ya­si par­ti­le­rin seçim ofi­si­ni zi­ya­ret et­me­mi ge­rek­ti­ri­yor açık­la­ma­sın­da bu­lun­du


Bu haber 365 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer