14-09-2017 13:49 YAŞAM

KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLERE 76. YILINDA YEMEK DÜZENLENDİ

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­le­re il­çe­miz­de bu­lu­nan Yeşim Teras Res­to­ran'da yemek dü­zen­len­di.

KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLERE  76. YILINDA YEMEK DÜZENLENDİ

Köy ens­ti­tü­le­ri­nin 76. yılı do­la­yı­sıy­la il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Yeşim Teras Res­to­ran'da yeme dü­zen­len­di.Dü­zen­le­nen bu ye­me­ğe il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın eşi Ser­pil Uçar, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can, Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Özlem Caner ve köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı.Ye­me­ğin dü­zen­len­di­ği günün sa­ba­hın­da vefat eden köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­le­rin me­zar­la­rı zi­ya­ret edil­di.?Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen ye­me­ğin sevgi ve saygı açı­sın­dan oluş­tu­rul­du­ğu be­lir­til­di.
Dü­zen­le­nen ye­mek­te köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­ler geç­miş­te ya­şa­dık­la­rı anı­la­rı­nı pay­la­şa­rak bu­lu­nan or­tam­da ma­zi­yi yad et­ti­ler.?Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'ndan edi­ni­len bil­gi­le­re göre, “Gerek biz­ler gerek köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­ler mutlu bir şe­kil­de vakit ge­çir­di.Cum­hu­ri­yet'in belki de en özgün pro­je­si olan ancak ay­dın­lık düş­man­la­rın­ca son ve­ri­len köy ens­ti­tü­le­ri­nin 76. yı­lı­nı saygı ile anı­yo­ruz.” diye be­lir­til­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 53505 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer