19-02-2021 15:49 GÜNDEM

KONUT SA­TIŞ­LA­RI %16,7 AZAL­DI

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu 2021 yılı Ocak ayı konut satış ista­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla il genelinde konut sa­tış­la­rı %16,7 azal­dı

KONUT SA­TIŞ­LA­RI %16,7 AZAL­DI

Muğla’da konut sa­tış­la­rı 2021 Ocak ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %16,7 ora­nın­da aza­la­rak 1 278 oldu. Bu sa­tış­la­rın 459’u ilk satış, 819’u ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 13 666 konut sa­tı­şı ve %19,4 ile en yük­sek paya sahip oldu. Satış sa­yı­la­rı­na göre İstan­bul’u, 6 635 konut sa­tı­şı ve %9,4 pay ile An­ka­ra, 4 063 konut sa­tı­şı ve %5,8 pay ile İzmir iz­le­di. Konut satış sa­yı­sı­nın düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la 10 konut ile Hak­ka­ri, 16 konut ile Ar­da­han ve 31 konut ile Bay­burt oldu. Muğla ise Tür­ki­ye ge­ne­lin­de %1,8’lik payla 16. sı­ra­da yer aldı.
İpo­tek­li sa­tış­lar¹ %61,2 azal­dı
Muğla’da ipo­tek­li konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %61,2 ora­nın­da aza­lış gös­te­re­rek 216 oldu. 216 ipo­tek­li sa­tı­şın 76’sı ilk satış, 140’ı ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 10 732 konut ipo­tek­li satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam konut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tı­şın payı %15,2 olur­ken bu oran Muğla ili için %16,9 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Diğer sa­tış­lar² %8,6 arttı
Muğla’da diğer konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %8,6 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 1 062 oldu. Bu sa­tış­la­rın 383’ü ilk satış, 679’u ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 59 855 konut diğer satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di.


Bu haber 1459 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer