19-02-2021 14:35 GÜNDEM

KAZA !OTO­MO­BİL İLE KAM­YO­NET ÇAR­PIŞ­TI:2 YA­RA­LI

Sebiha ARSLAN : Datça'da oto­mo­bil ile kam­yo­ne­tin çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gelen tra­fik ka­za­sın­da 2 kişi ya­ra­lan­dı.

KAZA !OTO­MO­BİL İLE KAM­YO­NET ÇAR­PIŞ­TI:2 YA­RA­LI


Kaza, Datça mer­kez 244.​sokak or­ki­de cadde kav­şa­ğın­da mey­da­na geldi.
Seval K. yö­ne­ti­min­de­ki 48 ADR 327 pla­ka­lı oto­mo­bil ile Hü­se­yin Ç. ida­re­sin­de­ki 48 ADG 009 pla­ka­lı kam­yo­net, iki sü­rü­cü­nün' de kav­şa­ğa dik­kat­siz ve kont­rol­süz gir­me­sin­den kay­nak­lı mey­da­na geldi.
Ka­za­da oto­mo­bil içe­ri­sin­de bu­lu­nan Hacer D.T. ve Seval K. ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı, kaza ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­rin­ce ya­pı­lan ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı. Ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, Polis ka­zay­la il­gi­li in­ce­le­me baş­la­tıl­dı.


Bu haber 2016 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer