23-04-2019 17:41 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN'IN MAKAM KOL­TU­ĞU­NA ALİ YIL­MAZ BİNBOĞA OTUR­DU

Sebiha ARSLAN : 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Datça Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban 'ın , makam kol­tu­ğu­na tem­si­li ola­rak, Kazım Yıl­maz İl­ko­ku­lu 2 'inci Sınıf Öğ­ren­ci­si Ali Yıl­maz Binboğa otur­du.

KAY­MA­KAM ÇOBAN'IN MAKAM KOL­TU­ĞU­NA ALİ YIL­MAZ BİNBOĞA OTUR­DU


Tem­si­li Kay­ma­kam Bin­bo­ğa ya 'a zi­ya­re­tin­de Sınıf Öğ­ret­me­ni Nuran Sey­lan ve Kazım Yıl­maz il­ko­ku­lu 3'üncü sınıf öğrencisi Kı­vıl­cım Ercin Taş ve 4'üncü sınıf öğ­ren­ci­si Ta­ma­ra Kutay eşlik etti.

Zi­ya­ret kap­sa­mın­da günün an­la­mı­na uygun ola­rak Datça Kay­ma­kam­lı­ğı Ma­ka­mı Ali Yıl­maz Binboğa' ya  tah­sis edil­di.

Kay­ma­kam Çoban ''23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ta­ra­fın­dan dün­ya­da ço­cuk­la­ra ar­ma­ğan edi­len ilk ve tek bay­ram.Tüm ço­cuk­la­rı­mı­za kutlu olsun .Ço­cuk­la­rı­mız ge­le­ce­ği­miz, umu­du­muz. ” dedi.

Makam kol­tu­ğu­na otu­ran tem­si­li Kay­ma­kam Bin­bo­ğa şun­la­rı ise şu cümleleri söy­le­di:“Kay­ma­kam olmak çok güzel bir duygu. Datça'nın hiç bir ek­si­ği yok.?Ama alış veriş mer­ke­zi ya­par­sak iyi olur gibi. 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kutlu olsun te­şek­kür ede­rim'' dedi.

Daha sonra, Kay­ma­kam Çoban , Ali Yıl­maz Binboğa ' ya ve diğer öğ­ren­ci­ler ile öğ­ret­men­le­ri Nuran Sey­lan'a zi­ya­re­tin anı­sı­na he­di­ye tak­dim etti.


Bu haber 721 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer