11-05-2020 17:02 GÜNDEM

KAY­MA­KAM ÇOBAN'DAN AN­NE­LER GÜNÜ ZİYARETİ

Sebiha ARSLAN : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ,10 Mayıs An­ne­ler Günü do­la­yı­sıy­la şehit an­ne­le­ri ile 104 ya­şın­da iki an­ne­yi zi­ya­ret ede­rek an­ne­ler gü­nü­nü kut­la­dı.

KAY­MA­KAM ÇOBAN'DAN AN­NE­LER GÜNÜ ZİYARETİ


Muğla İl ge­ne­lin­de 100 yaş ve üzeri 64 an­ne­ye zi­ya­ret ger­çek­leş­ti.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı'nın iş­bir­li­ğin­de, ülke ge­ne­lin­de 100 yaş ve üze­rin­de­ki 5 bin 529 an­ne­nin anı­sı­na Sa­kar­ya ilin­de tesis edi­len, 'Cen­net An­ne­le­ri Ha­tı­ra Or­ma­nı'nda ad­la­rı­na fidan di­ki­len ,Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek'in im­za­lı fidan dikim ser­ti­fi­ka­la­rı , Emine Dudu Tekin (104) ve Fatma Uyan 'a (104), İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ta­ra­fın­dan birer gül ile bir­lik­te ve­ril­di. Ay­rı­ca , Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ta­ra­fın­dan da ra­ma­zan gıda pa­ke­ti ve­ril­di.

Kay­ma­kam Çoban, Şehit Ersoy Yo­rul­maz ile Şehit Rasim Aydın'ın aile­le­ri­ni zi­ya­ret etti. Şehit Ersoy Yo­rul­maz'ın an­ne­si Nur­ten Yo­rul­maz (80) ile şehit Rasim Aydın'ın an­ne­si Nu­ri­ye Aydın'ın (94) An­ne­ler Günü'nü kut­la­ya­rak on­la­ra gül ve çe­şit­li he­di­ye­ler tak­tim etti.


Bu haber 892 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer