22-11-2019 15:15 GÜNDEM

KAYMAKAM ÇOBAN'A ÖĞRETMENLERDEN Zİ­YA­RET

Sebiha ARSLAN : 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde ,İlçe Milli Eği­tim Müdürü Ferman Akbulut , be­ra­be­rin­de­ki öğ­ret­men­ler­den olu­şan he­yet­le bir­lik­te İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ı Makamında zi­ya­ret ederek çiçek takdim etti.

KAYMAKAM ÇOBAN'A  ÖĞRETMENLERDEN Zİ­YA­RET


Bu gün saat 10:00 da Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen kabul ve çiçek tak­di­min­de ko­nu­şan İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Ak­bu­lut , eği­ti­me ve eği­tim ca­mi­ası­na ver­dik­le­ri önem ve des­tek­le­rin­den do­la­yı Kay­ma­kam Çoban'a te­şek­kür etti.

Kay­ma­kam Çoban ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, "Öğ­ret­men­lik mes­le­ği ger­çek­ten de büyük fe­da­kâr­lık is­te­yen kut­sal bir va­zi­fe. Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan, ço­cuk­la­rı­mı­zı, öğ­ret­men­le­ri­mi­ze ema­net edi­yo­ruz. İnsanı ye­tiş­tir­mek, ge­le­ce­ğe ha­zır­la­mak, va­ta­na ve mil­le­te ya­rar­lı birey ol­ma­sın­da kat­kı­da bu­lun­mak kolay değil elbet. Siz­ler de, biz­ler de he­pi­miz, aile­le­ri­mi­zin ol­du­ğu kadar, öğ­ret­men­le­ri­mi­zin de ese­ri­yiz. Bu ve­si­ley­le, başta Ba­şöğ­ret­men Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere, ha­ya­tı­nı kay­be­den tüm eği­tim ne­fer­le­ri­mi­zi, şe­hit­le­ri­mi­zi saygı ve rah­met­le anı­yor, sevgi, emek ve öz­ve­ri ile yeni ne­sil­le­re reh­ber­lik eden tüm öğ­ret­men­le­ri­mi­zin 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü'nü kut­lu­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Bu haber 560 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer