09-03-2020 16:48 GÜNDEM

KA­DIN­LAR GÜNÜ DATÇA 'DA DOLU DOLU GEÇTİ

Sebiha ARSLAN : 8 Mart Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü'nde Datça'da bir çok et­kin­lik ve prog­ram dü­zen­len­di.

KA­DIN­LAR GÜNÜ DATÇA 'DA DOLU DOLU GEÇTİ

 


Datça Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ve Datça Be­le­di­ye­si'nin de des­tek ver­di­ği et­kin­lik ,kül­tür­den sa­na­ta, sunum ve söy­le­şi­ler­den filim gös­te­ri­mi­ne kadar çe­şit­li et­kin­lik­ler­de Dat­ça­lı ka­dın­lar bir araya geldi.

Datça Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si ta­ra­fın­dan 8 Mart Pazar günü dü­zen­le­nen et­kin­lik, Pir Sul­tan Abdal Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ğin 'de kah­val­tı ile baş­la­dı. Sa­at­ 12:00 ' da Şen­ka­ya kav­şa­ğın­dan baş­la­ya­rak Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar yü­rü­yüş dü­zen­len­di. 150 ci­va­rın­da kadın ve 50 ' ye yakın erkek'in ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te cadde bo­yun­ca slo­gan­lar atıl­dı . 'Ben kim­se­nin na­mu­su de­ği­lim', 'Kadın da­ya­nış­ma­sı ya­şa­tır', 'Ar benim, edep benim, kah­yam mısın sen benim? ya­zı­lı pan­kart ve dö­viz­ler ta­şı­yıp, sık sık, "Erkek ada­let değil, ger­çek ada­let", "Sus­mu­yo­ruz, kork­mu­yo­ruz, itaat et­mi­yo­ruz" slo­gan­la­rı atıl­dı. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Kadın Mec­li­si baş­ka­nı Gül­han Keleş'in basın açık­la­ma­sı­nı ve ka­dın­la­rın şiir oku­ma­la­rıy­la et­kin­lik son buldu.
Yine akşam saat 20:00 'da Pos­ta­ne önün­den Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar gece yü­rü­yü­şü dü­zen­len­di.


Bu haber 1495 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer