17-03-2020 11:31 GÜNDEM

İSTİK­LAL MARŞI'MIZIN KA­BU­LÜ­NÜN 99. YI­LIN­DA MEH­MET AKİF ERSOY ANIL­DI

Sebiha ARSLAN : 12 Mart İstik­lal Marşı'nın Ka­bu­lü­nün 99. Yıl­dö­nü­mü ve Milli Şa­iri­miz Meh­met Akif Ersoy'u Anma günü et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin ­de tören dü­zen­len­di.

İSTİK­LAL MARŞI'MIZIN KA­BU­LÜ­NÜN 99. YI­LIN­DA MEH­MET AKİF ERSOY ANIL­DI

 

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de 99. Yılı kut­la­nan “12 Mart İstik­lal Marşı'nın Ka­bu­lü ve Meh­met Akif Ersoy'u Anma” prog­ra­mı­na; Mar­ma­ris Kay­ma­ka­mı Ertuğ Şev­ket Aksoy, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Hilmi Özkan , Kay­ma­kam­lık Yazı İşleri Mü­dü­rü Yaşar Dur­sun , Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Esat Akın , İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li Teğ­men Eren Öz­türk , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar,Şube Mü­dü­rü Lütfü Öz­çı­nar, Kurum mü­dür­le­ri, Okul mü­dür­le­ri, Öğ­ren­ci , Ve­li­ler ve Va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Prog­ram Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu Mü­dü­rü Ahmet İnan yaptı.İnan özetle "İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü vesileyle, o destanı savaş meydanlarında yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ve bu destanı kağıda döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.
Aka­bin­de Millî şair Meh­met Akif Ersoy'un ha­ya­tı ve Milli Mü­ca­de­le azmi , si­ne­viz­yon ve Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si Tayga Sarp Kazak'ın pi­ya­no re­sita­li eş­li­ğin­de sunuldu.
Duygu dolu sah­ne­le­rin ya­şan­dı­ğı prog­ram­da ka­tı­lım­cı­lar göz­yaş­la­rı­na hakim ola­ma­dı.
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin ''Ya İstik­lal,Ya Ölüm''adlı ora­tor­­yo gös­te­ri­si , İstik­lal Marşı'nın bes­te­si­nin pi­ya­no ile icra edil­me­si ve İlçe ça­pın­da ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da ödül alan öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­siy­le prog­ram sona erdi.


Bu haber 1968 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer