21-03-2019 20:25 GÜNDEM

İLK İŞİMİZ KARGI DERESİNİ ISLAH ETMEK OLA­CAK­TIR

Sebiha ARSLAN: İYİ Parti Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Le­vent Aslan ,Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­lin­ce ilk ic­ra­atı Kargı De­re­si­nin ıs­la­hı ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.

İLK İŞİMİZ KARGI DERESİNİ ISLAH ETMEK OLA­CAK­TIR

Datça Haber Ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret eden Aslan ay­rı­ca FOX TV ÇALAR SAAT Haber Prog­ra­mı­nın su­nu­cu­su İsmail Kü­çük­ka­ya' nın baş­lat­tı­ğı YEREL BA­SI­NA ABONE OLMA ÇAĞ­RI­SI' na sahip çık­mak için, Datça  Ha­be­ri zi­ya­ret ederek ,Ga­ze­te­mi­ze abone oldu. Bun­dan sonra haf­ta­da iki kez yayınlanan ,ga­ze­te­mi­zi her ko­nu­da des­tek­le­ri­ni sür­dü­re­ce­ği­ni ifade et­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çil­di­ği tak­dir­de de bu des­te­ğin daha fark­lı ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Aslan, Datça'ya ya­pı­la­cak hiz­met­ler ko­nu­sun­da Yerel Basın, Datça'nın Ka­na­at Ön­der­le­ri ve STK tem­sil­ci­le­ri ile ortak ça­lış­ma­lar ya­pa­rak,Datça'ya ka­lı­cı hiz­met­ler ya­pı­la­ca­ğı­nı ifade et­ti.


Bu haber 436 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer