12-01-2021 17:31 GÜNDEM

İLÇE MİLLİ EĞİ­TİM MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜN­DEN BA­ŞA­RI­YA BİR­LİK­TE YÜ­RÜ­YE­LİM MO­Tİ­VAS­YON YA­RIŞ­MA­SI

Sebiha ARSLAN : Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü 2020-2021 öğ­re­tim yılı uzak­tan eği­tim 12. ve 8. sı­nıf­lar ba­şa­rı­ya bir­lik­te yü­rü­ye­lim mo­ti­vas­yon ya­rış­ma­sı dü­zen­le­di

İLÇE MİLLİ EĞİ­TİM MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜN­DEN BA­ŞA­RI­YA BİR­LİK­TE YÜ­RÜ­YE­LİM MO­Tİ­VAS­YON YA­RIŞ­MA­SI

İlçe­de­ki tüm okul­la­rın 8. ve 12. sı­nıf­la­rı­nı kap­sa­yan mo­ti­vas­yon ya­rış­ma­sın­da ,öğ­ren­ci­nin aylık çöz­dü­ğü soru sa­yı­sı , Eba aka­de­mik des­tek por­ta­lı­nı kul­lan­ma sü­re­si, aylık oku­du­ğu kitap sa­yı­sı ,Eba ders Por­ta­lı kul­la­nım sü­re­si , ders ka­tı­lım du­ru­mu, canlı derse ha­zır­lık­lı gelme du­ru­mu , canlı der­si­nin iş­le­ni­şi­ne aktif ola­rak ka­tı­lı­mı 1 ay bo­yun­ca takip edil­di.
Okul­lar arası de­ğer­len­dir­me de Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si 12. Sınıf öğ­ren­ci­si Meh­met Kaan Sürer ve Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu 8. Sınıf öğ­ren­ci­si Ecem Naz Koç­yi­ğit ilçe 1. si se­çi­le­rek İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ta­ra­fın­dan tab­let he­di­ye edil­di.


Bu haber 1114 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer