08-07-2019 17:44 GÜNDEM

HI­ZIR­ŞAH KA­DIN­LA­RI TOP­LU­LU­ĞUN­DAN, YE­REL KÜL­TÜR GÖS­TERİSİ­

Sebiha ARSLAN : Hızırşahlı bir gurup kadın tarafından Datça' da yerel kül­tü­rün ya­şa­tıl­ma­sı, eski ge­le­nek ve gö­re­nek­le­rin ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı ama­cıy­la Amfi Tiyatroda ,yö­re­sel halk oyun­la­rı, türküler ,es­ki­ye ait ma­ni­ler, kına ge­ce­si, gelin alma tö­ren­le­ri gös­te­ri­si düzenlendi.

HI­ZIR­ŞAH KA­DIN­LA­RI TOP­LU­LU­ĞUN­DAN, YE­REL KÜL­TÜR GÖS­TERİSİ­

 


5 Tem­muz Cuma Ak­şa­mı Amfi Ti­yat­ro' da ger­çek­le­şen et­kin­lik­te ,ara­la­rın­da emek­li hem­şi­re­den ev hanımına , çift­çi­den esnaf'a yazar ve mü­zis­ye­ne kadar bir­çok mes­lek gru­bun­dan 25 ka­dı­nın bir araya ge­le­rek kur­du­ğu 'Hı­zır­şah Ka­dın­la­rı Grubu',  ilk gös­te­ri­si­ni 5 Tem­muz Cuma ge­ce­si 21.30'da Datça Amfi Ti­yat­ro­da  gerçekleştirdi. İzleyicilerden tam not alan gösteriyi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar' ve  yak­la­şık 1000 ki­şi­lik iz­le­yi­ci­ il­giy­le iz­le­di­. Gös­te­ri büyük be­ğe­ni top­la­dı.
Et­kin­lik ,Datça yö­re­si halk oyun­la­rıy­la baş­la­dı.Ar­dın­dan tür­kü­ler, mini skeç­ler, kız alma ve kına yakma tö­ren­le­ri­nin can­lan­dı­rıl­ma­sıy­la devam etti. Gös­te­ri­de ka­dı­na ve ço­cu­ğa yö­ne­lik şid­de­te karşı top­lum­sal me­saj­lar veren pan­kart ve dö­viz­ler açıl­dı.
Et­kin­lik geç sa­at­le­re kadar devam etti .


Bu haber 433 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer