20-10-2017 18:30 GÜNDEM

HASTA NAKİL AM­BU­LAN­SI GÖREVE BAŞLADI

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan sü­rek­li Datça'da görev yap­mak üzere do­na­nım­lı bir hasta nakil am­bu­lan­sı hiz­me­te so­kul­du.

HASTA NAKİL AM­BU­LAN­SI GÖREVE  BAŞLADI

Bu tam do­na­nım­lı Hasta Nakil Am­bu­lan­sı Acil ol­ma­yan ve evde te­da­vi­si yü­rü­tü­len du­ra­ğan has­ta­la­rın kul­la­nı­mı için tah­sis edil­miş.

Evde te­da­vi gören ve kendi im­kan­la­rı ile has­ta­ne­ye gi­de­mi­yecek du­rum­da olan has­ta­la­rın has­ta­ne­ye nakli ve te­da­vi son­ra­sı ev­le­ri­ne ulaş­tır­mak için kul­la­nı­la­cak.Bu hiz­me­te ih­ti­ya­cı olan Dat­ça­lı­lar araç için Muğla Büyük Şehir Be­le­di­ye­si çağrı Mer­ke­zi­ni (444 48 01) Ara­ya­rak ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­ler.      (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 750 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer