15-09-2020 18:30 GÜNDEM

GURUP BAŞKAN VEKİLLERİNDEN BAŞKAN UÇAR ' A ZİYARET

Sebiha ARSLAN : Datça AK Parti Mec­lis Üyesi Grup Başkan vekili ile Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis üyesi Haluk Laçin ve MHP Grup Başkan vekili Mec­lis üyesi Ser­dar Ören ,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek ilçe so­run­la­rı ,yap­tı­rım­la­rı ve va­tan­da­şın istek ve di­lek­le­ri­ni ilet­ti.

GURUP BAŞKAN VEKİLLERİNDEN  BAŞKAN UÇAR ' A ZİYARET

Bu gün  (05.09.2020) saat 14:30 da baş­la­yan zi­ya­ret yak­la­şık iki saat sürdü. Haluk Laçin her ay ger­çek­le­şen mec­lis top­lan­tı­la­rı­mız­da istek ,öneri ve il­çe­mi­zin so­run­la­rı­nı ,va­tan­daş­la­rı­mı­zın ilet­ti­ği mağ­du­ri­yet ve ta­lep­le­ri­ni mec­lis gün­de­min­de pay­la­şı­yo­ruz. İlçe­miz ve ilçe hal­kı­mı­zın istek ve ta­lep­le­ri­ni Mec­lis top­lan­tı­sı ha­ri­cin­de de baş­ka­nı­mız­la pay­laş­mak ve be­ra­ber çözüm yolu bul­mak için top­lan­tı ta­le­bin­de bu­lun­duk. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Bu zi­yaret­le­ri­mi­zi daha sık yap­mak bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak is­ti­yo­ruz '' dedi. Baş­kan Gür­sel Uçar ise zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek ,il­çe­mi­zin ve va­tan­da­şı­mı­zın istek ,dilek ve so­run­la­rı­nı pay­laş­tı­ğı­nız için te­şek­kür edi­yo­rum'' Daha güzel bir Datça için hep beraber çalışacağız ''dedi.


Bu haber 491 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer