07-01-2021 16:36 GÜNDEM

''GİYSİ DES­TEK Evİ''GİYSİ DES­TE­Ğİ BEK­Lİ­YOR

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan açı­lan Giysi Des­tek Evi, dar ve bol gelen gi­yi­le­bi­lir giy­si­le­ri ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tır­mak üzere kam­pan­ya baş­lat­tı.

''GİYSİ DES­TEK Evİ''GİYSİ DES­TE­Ğİ  BEK­Lİ­YOR


Datça’da  İh­ti­yaç sa­hi­bi ki­şi­le­re kı­ya­fet sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la baş­la­tı­lan kam­pan­ya kap­sa­mın­da, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı Çatal Ma­ğa­ra'da Pa­zar­te­si ve Cuma gün­le­ri saat 10:00 ila 16:00 arası aç­ılan Giysi Des­tek Evi'nde hem ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne hem giysi ve­ri­liyor, hem de giysi ka­bu­lü alınıyor.

Be­le­di­ye­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre ‘’va­tan­daş­la­rımız  kam­pan­yamıza ilgi gösteriyor.Kampanya Kap­sa­mın­da kullanmadıkları giyilebilir kı­ya­fet­lerini , Çatal Ma­ğa­ra'daki görevli arkadaşımıza bırakıyor.Kam­pan­ya­ya des­tek ve­ren­le­re te­şek­kür etti.  ''de­nil­di.


Bu haber 854 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer