15-05-2020 12:35 GÜNDEM

GENÇ­LİK HAF­TA­SI BURUK BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 15-19 Mayıs Ata­türk'ü Anma ve Genç­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Ata­türk Anı­tı­na Çe­lenk sunma tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di. Pan­de­mi sü­re­ci ne­de­niy­le kut­la­ma­lar buruk baş­la­dı.

GENÇ­LİK HAF­TA­SI BURUK BAŞ­LA­DI

Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu gün (15.05.2020) saat 10:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nu­muy­la, Ata­türk'ü Anma ve Genç­lik Haf­ta­sı tö­ren­le­ri baş­la­dı. Çe­lenk su­nu­mu­nun ar­dın­dan Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı okun­du.
Datça Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dü­rü Reşit Sinan bu yılki Genç­lik Haf­ta­sı­nın pan­de­mi sü­re­ci ne­de­niy­le buruk baş­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, “Her yıl ol­du­ğu gibi bu yıl da 15-19 Mayıs ta­rih­le­rin­de Genç­lik Haf­ta­sı ola­rak kut­la­nı­yor. Pan­de­mi sü­re­ci mü­na­se­be­tiy­le bu yıl buruk geçen bir Genç­lik Haf­ta­sı var. Uma­rım dün­ya­nın ba­şı­na bela olan bu vi­rüsten bir an önce kur­tu­lu­ruz.?Genç­lik haf­ta­mız kutlu olsun '' dedi.


Bu haber 966 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer