01-01-1970 03:00 YAŞAM

GAZİLERDEN ALBAY ERDAL MAVİŞ’E ZİYARET

İlçemiz Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Şube Baş­ka­nı Fer­hat Ün­sa­lan, Datça Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Erdal Maviş'i zi­ya­ret etti.

GAZİLERDEN ALBAY ERDAL  MAVİŞ’E ZİYARET

Tür­ki­ye Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği İlçemiz Şube Baş­ka­nı Fer­hat Ün­sa­lan ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri,
Ahmet Raman ile Ali Er­cü­ment Talu, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Albay Erdal Maviş'i zi­ya­ret ede­rek, der­nek pla­ke­ti­ni tak­dim et­ti­ler.
Albay Erdal Maviş, ga­zi­le­rin

yap­tık­la­rı zi­ya­re­tin ken­di­si için bir onur ol­du­ğu­nu ifade etti. 

Maviş, İlçemiz Hava Radar Mevzi Ko­mu­tan­lı­ğı'nın fa­ali­yet­le­ri ile il­gi­li ha­zır­la­nan fo­toğ­raf al­bü­mü­nü ga­zi­le­rin be­ğe­ni­si­ne sundu. 
Geç­mi­şe ait kendi fo­toğ­raf­la­rı­nın da yer al­dı­ğı al­bü­mü in­ce­le­yen ga­zi­ler, anı­la­rı­nı ta­ze­len­di.

 


Bu haber 10604 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer