01-11-2017 12:48 GÜNDEM

FERİBOTLA DATÇA'YA GELEN SURİYELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bod­rum'dan kal­kan 09.30 fe­ri­bo­tuy­la bir grup Su­ri­ye­li' nin Datça'ya ha­re­ket et­tik­le­ri yö­nün­de bilgi alan Datça İlçe Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu ekip­le­ri, Ka­ra­köy'ün Kör­men Li­ma­nı'nda önlem aldı.

FERİBOTLA DATÇA'YA GELEN SURİYELİLER GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz gün Saat 11.30'da li­ma­na ya­na­şan fe­ri­bot yol­cu­la­rı iner­ken, pa­sa­port ya da ge­çi­ci kim­lik­le­ri­ni ibraz ede­me­yen 21 Su­ri­ye­li, jan­dar­ma ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alın­dı. Datça Ka­ra­köy Yat Li­ma­nı in­şa­atın­da ça­lı­şan Mar­din­li bir iş­çi­nin ara­cı­lı­ğıy­la jan­dar­ma­ya ilk ifa­de­le­ri­ni veren 8'i çocuk, 7'si kadın ve 6'sı erkek 21 Su­ri­ye­li 'nin ça­lış­mak üzere Datça'ya gel­dik­le­ri­ni söy­le­dik­le­ri öğ­re­nil­di.
Pa­sa­port ya da ge­çi­ci kim­lik­le­ri­ni gös­te­re­me­yen Su­ri­ye­li­ler, Tür­ki­ye'ye Van'dan gir­dik­le­ri­ni, daha sonra Ga­zi­an­tep, An­ka­ra, İzmir ve  Bod­rum İlçesi'ne gel­dik­le­ri­ni, ancak tüm bu yol­cu­luk­la­rı sı­ra­sın­da kimse ta­ra­fın­dan dur­du­rul­ma­dık­la­rı­nı an­lat­tı­ğı öğ­re­nil­di.
Datça Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu'na gö­tü­rü­len grup­tan kun­da­ğa sa­rı­lı be­bek­ler ile 1-2 yaş­la­rın­da küçük ço­cuk­la­rın bu­lun­ma­sı dik­kat çekti.
           (Rıza EZER)


Bu haber 1338 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer