24-12-2019 11:03 GÜNDEM

ESKİ HÜ­KÜ­MET KO­NA­ĞI ARA­Zİ­Sİ İÇİN İMZA KAM­PAN­YA­SI

Sebiha ARSLAN : Datça İskele Ma­hal­le­sin­de yak­la­şık 3 yıl önce yı­kı­lan eski Hü­kü­met Ko­na­ğı ara­zi­si­ne İlçe Em­ni­yet bi­na­sı ya­pıl­ma­sı ta­le­bi üze­ri­ne , çev­re­ci­ler yerin yeşil alan (park) ol­ma­sı için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile Muğla Va­li­li­ği'ne gön­de­ril­mek üzere imza kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.

ESKİ HÜ­KÜ­MET KO­NA­ĞI ARA­Zİ­Sİ İÇİN İMZA KAM­PAN­YA­SI

 

21 Ara­lık Cu­mar­te­si günü Datça Kent Kon­se­yi üye­le­ri ta­ra­fın­dan Cu­mar­te­si Pa­za­rın­da ku­ru­lan stant­ta, imza top­lan­dı. Kam­pan­ya­ya imza veren Dat­ça­lı­lar, yet­ki­li­ler­den hal­kın se­si­ne du­yar­sız kal­ma­ma­la­rı­nı is­te­di.
Kent Kon­se­yi yet­ki­li­le­ri yap­tı­ğı açık­la­ma­da " Ge­lecek ne­sil­le­ri dü­şü­ne­rek, yeşil alan­lar ya­rat­mak zo­run­da­yız. Bu yüz­den, eski Hü­kü­met Ko­na­ğı ara­zi­si­nin yeşil alan ola­rak kal­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz" ,''İlçe mer­ke­zin­de bir mey­dan ih­ti­ya­cı var. Uma­rız hal­kın bu is­te­ği yet­ki­ler ta­ra­fın­dan dik­ka­te alı­nır" de­nil­di.


Bu haber 671 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer