26-10-2017 14:30 GÜNDEM

ERŞAN ERGÜN, EBRU SER­Gİ­Sİ AÇIL­DI

Datça Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lun­da Müzik öğ­ret­me­ni ola­rak görev yapan Erşan Ergün ilk Ebru ser­gi­si­ni Pa­zar­te­si günü Çatal Mağra Sergi Sa­lo­nun­da açtı.

ERŞAN ERGÜN, EBRU SER­Gİ­Sİ AÇIL­DI

Açı­lı­şa Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin  , Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Özlem Caner , Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ret­men­le­ri , basın men­sup­la­rı ve  sa­nat­se­ver­ler ka­tıl­dı.
1975 An­ka­ra do­ğum­lu Ergün, Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Mü­zi­ko­lo­ji ve İzzet Bay­sal Üni­ver­si­te­si Mü­zi­ko­te­ra­pi  me­zu­nu.
Daha önce 6 kez Yağlı boya resim ser­gi­si de açan Erşan Ergün ser­gi­den elde edi­lecek ge­li­rin Yıl­maz­lar or­ta­oku­lu­na ba­ğış­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı.
Sergi 29 Ekim saat 20 ye kadar açık ka­la­cak olup ​Dat­ça­lı sanat se­ver­ler ser­gi­yi saat 16-20 ara­sın­da zi­ya­ret ede­bi­lir­ler.

    (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 813 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer