16-11-2020 18:31 GÜNDEM

ENGELİM OL­MA­YIN DER­NEĞİ FAR­KIN­DA­LIK YA­RAT­MA ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NA DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği Baş­ka­nı Dilek Dün­dar ve Ömer Hakan Ba­ba­can ,Datça 'da en­gel­li va­tan­daş­la­ra ay­rıl­mış yol­la­rın ve kal­dı­rım­la­rın işgal edil­me­si­nin ön­len­me­si­ni önlemek için, İlçe Em­ni­yet Müdür İsmail Toy­gun ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan ile bir araya geldi.

ENGELİM OL­MA­YIN DER­NEĞİ FAR­KIN­DA­LIK YA­RAT­MA ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­NA DEVAM EDİYOR

Der­nek Baş­ka­nı Dün­dar yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Ya­ya­la­ra ay­rıl­mış yol­la­rın, kal­dı­rım­la­rın, kal­dı­rım iniş çı­kış­la­rı­nın mo­tor­lar ve ara­ba­lar ta­ra­fın­dan işgal edil­me­si­nin ön­len­me­si için top­lan­dık. En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği ola­rak yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma so­nu­cun­da be­den­sel ve görme en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın, yaş­lı­la­rın, bebek ara­ba­sı kul­la­nan­la­rın, ço­cuk­la­rın ve yaya ola­rak yü­rü­mek is­te­yen­le­rin ya­ya­lar için ay­rıl­mış yol­lar­da gü­ven­li bir şe­kil­de ra­hat­ça yü­rü­ye­me­dik­le­ri­ni çe­şit­li en­gel­ler ile kar­şı­laş­tık­la­rı­nı tes­pit ettik. 
Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­yı Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz Sayın İsmail Toy­gun ve Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı­mız Sayın Nec­met­tin Er­do­ğan'a ak­tar­dık. Bu ak­sak­lık­la­rın ön­len­me­si için neler yap­ma­mız ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği­ne var­dık. Ka­tı­lım­la­rı ve iş bir­li­ği çağ­rı­mız için ken­di­le­ri­ne çok te­şek­kür ede­riz'' dedi.


Bu haber 1078 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer