27-02-2018 11:40 GÜNDEM

DO­ĞA­SE­VER­LER BADEM Çİ­ÇE­Ğİ İÇİN YÜ­RÜ­DÜ

Datça'da dü­zen­le­nen 1. Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li­nin ikin­ci gü­nün­de do­ğa­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan do­ğa­ya saygı yü­rü­yü­şü ile ta­mam­lan­dı.

DO­ĞA­SE­VER­LER BADEM Çİ­ÇE­Ğİ İÇİN YÜ­RÜ­DÜ

Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da ikin­ci gün Yaka Ulus­la­ra­ra­sı Kni­dos Kül­tür Sanat Aka­de­mi­si'nde (UKKSA) bu­lu­şan yüz­ler­ce do­ğa­se­ver, bu­ra­dan baş­lat­tık­la­rı do­ğa­ya saygı yü­rü­yü­şü­nü Çeşme köy mey­da­nın­da ta­mam­la­dı.

Doğa yü­rü­yü­şün­den önce bir ko­nuş­ma yapan Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, “Datça, yılın bütün za­man­la­rın­da siz­le­re ayrı bir gü­zel­lik su­nu­yor.

Bu fes­ti­va­lin Datça'nın bütün gü­zel­lik­le­ri­ni siz­le­re ta­nı­tıl­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı umut edi­yo­rum” dedi.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise, “Datça'nın sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya ne kadar önem ver­di­ği­nin en güzel gös­ter­ge­si, UKKSA'dır. Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li, bize ba­ha­rın gel­di­ği­ni müj­de­li­yor" dedi.

Yü­rü­yüş 2901 met­re­lik yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Çeşme köy mey­da­nın­da sona erdi. Bu­ra­dan Pa­la­mut­bü­kü'ne geçen do­ğa­se­ver­ler bu­ra­da ya­pı­lan et­kin­lik­le­re ka­tıl­dı et­kin­lik­le­rin en ilgi çeken bö­lü­mü ise çe­şit­li yö­re­le­rin oyun­la­rı­nı ser­gi­le­yen Datça Dans Grubu, oldu se­yir­ci­ler­den büyük alkış alan gurup tek­rar tek­rar sah­ne­ye davet edil­di.
2901 met­re­lik doğa yü­rü­yü­şü­ne Kay­ma­kam Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Bü­lent Ka­ra­kuş ile çok sa­yı­da do­ğa­se­ver va­tan­daş ka­tıl­dı.

Fes­ti­va­lin 3'üncü ve son günü yine çe­şit­li et­kin­lik­ler­de devam edecek.


Bu haber 52442 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer