22-05-2020 11:54 GÜNDEM

DİKKAT !DATÇA UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS TOPLANTI KARARLARI AÇIKLANDI .

Sebiha ARSLAN : Datça Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesi gereğince 21.05.2020 tarihinde Datça Umumi Hıfzıssıhha Meclisince aşağıdaki kararlar alınmıştır:

DİKKAT !DATÇA UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS TOPLANTI  KARARLARI AÇIKLANDI .

İlgi : (a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi.
(b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.05.2020 tarih ve 8184 sayılı Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.05.2020 tarihli Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ilişkin Genelgeleri, 20.05.2020 tarihli 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Genelgesi ve Sokağa Çıkma Yasağına ilişkin ek talimatı gereği aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda;
1. 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İlçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına;
2. AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
A. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler;
a.1-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine;
a.2-Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesi, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmeleri, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine;
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 67b37454-1953-42d1-b3b9-acf40d913c13 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
2020/40 2
a.3-24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına;
b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına; (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilmesine,)
23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine;
23.05.2020 Cumartesi günü Yufkacı olarak faaliyet yürüten işyerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olmasına;
c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Kaymakamlığımız tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenmesi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketlerinin açık olmasına;),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilmesi, başka bir yerden
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 67b37454-1953-42d1-b3b9-acf40d913c13 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
2020/40 3
çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmemesine, çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlandırılmasına),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak tarımsal ilaç, gübre, tohum, fide ve sera malzemesi/sulama tesisatı satan işletmeler ile hayvan yemi satan işletmeler,
o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,
3. İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) CMK’ ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına;
ç) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
h) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
i) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
k) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
l) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
m) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 67b37454-1953-42d1-b3b9-acf40d913c13 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
2020/40 4
10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
n) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),
o) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
ö) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
p) Veteriner hekimler,
r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,
t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
ü) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,
v) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
y) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,
z) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri, (Şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları taleplerinin Kaymakamlığımız tarafından sağlanmasına;)
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasının esas olmasına;
4. Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına;
5. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına;
6. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla, İlçe Kaymakamı Başkanlığında belediye, emniyet, jandarma temsilcileri ve fırıncıların katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılması, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 67b37454-1953-42d1-b3b9-acf40d913c13 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
2020/40 5
araç listeleri belirlenmesine ve bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine;
7. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılması (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.), 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına;
8. İlçemizde faaliyet gösteren berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin çalışma saatleri 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı Genelge ile 09:00-21:00 olarak belirlenmişti. Ramazan Bayramı öncesinde bu işyerlerinde yoğunluğun daha yüksek olacağı göz önünde bulundurularak, berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 21 ve 22 Mayıs 2020 tarihlerindeki çalışma saatlerinin 09:00 - 24:00 olarak belirlenmesine;
9. İlçemiz 06.04.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kararı 8. Maddesinin “Sosyal mesafe kuralı gereği, karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının (aile bireyleri kapsam dışı olmak üzere) artçı yolcu taşımamasına;
65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ilgi Genelge ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.05.2020 tarihli 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Genelgesi ve Sokağa Çıkma Yasağına ilişkin ek talimatı gereği aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
10. 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine;
11. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine;
• 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.
• Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 67b37454-1953-42d1-b3b9-acf40d913c13 kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
2020/40 6
• Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
• İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
12. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olması ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına; (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebilmelerine;)
13. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri İl Valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek olup, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına;
14. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına;
15. Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak Kaymakamlığımız tarafından toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına;
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına;
Kararın birer suretinin Valilik Makamına, Kaymakamlık Makamına, Cumhuriyet Başsavcılığına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Datça Belediye Başkanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, ilçe Müftülüğüne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, MUTSO Datça Temsilciliğine, Datça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına ve İlçemizdeki ilgili diğer Kamu Kurumlarına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu haber 2309 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer