07-01-2022 11:16 GÜNDEM

‘'DEĞERLİ ESNAF VE SANATKARLARIMIZ''

Datça Esnaf ve Sanatkarlar odası başkan adayı Taner Kapçı yaptığı açıklamada; ''Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlar ekonomik ve toplumsal hayatın vazgeçilmez bir yapısıdır. Her birimiz yıllardır esnaflık yapan insanlarız. ”Yarışa değil HİZMET'e Adayız” diyerek çıktığımız bu yolda, esnaf odaklı, esnafının yanında olan dürüst, şeffaf ve etik yönetim anlayışı ile odamızın daha iyi hizmet vereceğini görev edindik.

‘'DEĞERLİ ESNAF VE  SANATKARLARIMIZ''

Es­na­f ve sanatkarlarımızı en iyi şe­kil­de tem­sil ede­bil­mek ve en iyi hiz­me­ti su­na­bil­mek için, genç, di­na­mik, ve bil­gi­li bir kadro ile yola çıktık. Öncelikli amacımız; odamızın bağlı olduğu kanun ve mevzuatlar çerçevesinde siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, gelişimlerine katkı sağlamak ve sorunlarına sahip çıkmaktır. Esnafımızın sesi olabilmek ve birlikte yönetebilmek adına yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucunda, Datçamız'a ve esnaf sanatkarlarımıza, il ve ilçemizde katma değer sağlayacak;
SAĞLIK,AKARYAKIT,EĞİTİM,SEYEHAT,OTOMASYON,NAKLİYE,KARGO vb. alanlarda indirim sağlayacak ESNAF KART, haklarının korunmasında ve savunulmasında yanlarında bulunabilmek adına üc­ret­siz HUKİKİ DA­NIŞ­MAN­LIK hizmeti, doğal afet­ler­de maddi ma­ne­vi zarar gören es­naf­la­rı­mı­za des­tek ver­mek, ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ve kamu ya­ra­rı­na fa­ali­yet gös­te­ren çe­şit­li sivil top­lum pro­je­le­ri­ne destek olabilmek adına büt­çe­mizin %10'luk kıs­mı­nı KURUMSAL DES­TEK, meslek grupları içerisindeki eksiklikleri, sıkıntıları tespit edebilmek,  giderebilmek ve çözüm için ESNAF GÜNLERİ, üyelerimize, yeni iş yeri kuracaklara, kadın ve genç girişimcilerimize, teşviklerden yararlandırmak, bilgilendirmek için uzmanlar tarafından İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, GİRİŞİMCİ DESTEK hizmeti, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde üyelerimizin odamıza gelmeden işlerini halledeceği, dijital ortamda yer alarak, hedeflerini, iş hacmini ve müşteri ilişkilerini arttıracağı WEB PORTAL hizmetlerini desteklerinizi alarak kısa vade de, bun­la­rın yanı sıra ge­lecek sü­reç­te oda­mı­za yeni bir modern HİZMET BİNASI ka­zan­dı­ra­rak, mev­cut hiz­met bi­na­mı­zı KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIM evine dö­nüş­tü­rüp, ön­ce­lik­le esnaf ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ço­cuk­la­rı­nın bakım hiz­me­ti­ne su­nacak projeleri hazırlayarak, ziyaretlerimiz de sorunların altından elbirliği ile kalkacağımızı anlattık.
Çık­tı­ğı­mız bu yolun ön­ce­lik­le emek­tar esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­za, son­ra­sın­da ise Dat­ça­mı­z'a ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni ediyor, hak et­tik­le­ri de­ğe­ri gö­re­bi­le­cek­ “Esnafın Hakkı Olan” bir oda için 10 Ocak 2022 tarihinde seçimli genel kurulumuzda buluşmak dileğiyle, Saygılarımı sunuyorum.


Bu haber 165 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer