30-01-2020 18:03 GÜNDEM

DATÇA'NIN DOĞA DEDESİNDEN, YATAĞAN BELEDİYESİNE 3500 ÇAM FİDANI

Sebiha ARSLAN : Datça Kız­lan Ma­hal­le­sin­de ya­şa­yan emekli albay Ali Av­se­ver (81) , 8 - 9 yıl­dır ,Ül­ke­miz or­man­la­rı­na kat­kı­da bu­lu­na­bil­mek adına aşkla, sev­giy­le ve sa­bır­la evinin bahçesinde bü­yüt­tü­ğü 5 bin çam fidanının 3500 'adedini Yatağan Belediyesine bağışta bulundu.

DATÇA'NIN DOĞA  DEDESİNDEN,  YATAĞAN BELEDİYESİNE  3500 ÇAM FİDANI

 

Yatağan Belediyesi tarafından nakliyesi yapılan fidanlar ,Yatağan 'da halı saha ,park ile bahçelerde ,düğün salonu çevresi ve peyzaj çalışmalarında kullanılacak.

TEMA Vakfı (Tür­ki­ye Eroz­yon­la Mü­ca­de­le Ağaç­lan­dır­ma ve Doğal Var­lık­la­rı Ko­ru­ma Vakfı ) gö­nül­lü­sü olan Ali Av­se­ver yak­la­şık 8 -10 ya­şın­da olan 5 binin üze­rin­de­ki  Fıs­tık Çamı Ağa­cı­nı ,Kız­lan Ma­hal­le­si ,Ta­ri­hi Yel De­ğir­men­le­rin­de bu­lu­nan evi­nin bah­çe­sin­de ye­tiş­ti­rip ,Orman Mü­dür­lü­ğü ,Va­li­lik­ler,Kay­ma­kam­lık­lar ,Be­le­di­ye ve vb. ku­rum­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­mak üzere ,diğer 3000'e yakın fidanını da ba­ğış­ta bu­lun­mak için yet­ki­li­le­re ses­le­nip ,Kız­lan Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan bah­çe­si­ne davet edi­yor.

Ayrıca yeniden fidanlar yetiştireceğini söyleyen Avsever ,Datça halkını  bahçesine davet ederek   gelin bir fidan da siz  dikin diyor.


Bu haber 1757 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer