18-01-2021 16:28 GÜNDEM

DATÇA'LI BA­LIK­ÇI­LAR TUT­TUK­LA­RI AY BA­LI­ĞI­NI TEK­RAR DE­Nİ­ZE BI­RAK­TI

Sebiha ARSLAN : Dat­ça­lı ba­lık­çı­lar ol­ta­la­rı­na ta­kı­lan yak­la­şık 400 ki­log­ram­lık ay ba­lı­ğı­nı tek­rar de­ni­ze bı­rak­tı.

DATÇA'LI BA­LIK­ÇI­LAR TUT­TUK­LA­RI AY BA­LI­ĞI­NI TEK­RAR DE­Nİ­ZE BI­RAK­TI

Kılıç ba­lı­ğı av­la­mak için Datça Li­ma­nı'nda tek­ney­le de­ni­ze açı­lan Umut Kan­tar­lı ile Ser­kan Ak­de­niz'in ol­ta­sı­na ay ba­lı­ğı ta­kıl­dı. Ba­lı­ğı de­niz­den çı­kar­ma an­la­rı­nı cep te­le­fo­nuy­la gö­rün­tü­le­yen ba­lık­çı­lar, ay ba­lı­ğı­nı tek­rar de­ni­ze bı­rak­tı.
Umut Kan­tar­lı ve Ser­kan Ak­de­niz , ay ba­lı­ğı­nı İnce Burun mev­ki­sin de ya­ka­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. “Kılıç ba­lı­ğı av­la­mak için Datça Li­ma­nı'ndan ay­rı­la­rak İnce Burun mev­ki­ine gel­dik. Bu­ra­da ol­ta­la­rı­mı­zı de­ni­ze attık. Bir müd­det sonra ol­ta­mı­za bir ba­lı­ğın ta­kıl­dı­ğı­nı his­set­tik, ol­ta­mı­zı yak­la­şık 350 met­re­ye attık sonra çek­me­ye baş­la­dık. Balık deniz yü­ze­yi­ne çı­kın­ca daha önce hiç rast­la­ma­dı­ğı­mız bir ba­lık­la kar­şı­laş­tık ve bunun Ay ba­lı­ğı ol­du­ğu­nu an­la­dık. Ağır­lı­ğı yak­la­şık 400 kilo vardı. Bu ba­lı­ğın nes­li­nin tü­ken­me teh­li­ke­siy­le karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu duy­muş­tuk, bu yüz­den ba­lı­ğı tek­ne­mi­ze çı­kar­ma­dan ser­best bı­rak­tık” dedi.


Bu haber 1186 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer