02-08-2019 11:09 GÜNDEM

DATÇA'DA UYUŞTURUCU ZANLISI 19 AY SONRA HÜKÜM GİYDİ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sebiha ARSLAN : Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ve Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü tarafından ,1 Aralık 2016 yılında , uyuş­tu­ru­cu bu­lun­dur­mak, ti­ca­re­ti­ni yap­mak ve ye­tiş­tir­mek sucundan tutuklanıp, serbest kalan M. Şükrü Ö.' nün (33) cezası ,Yargıtay tarafından onanarak , 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DATÇA'DA UYUŞTURUCU ZANLISI 19 AY SONRA HÜKÜM GİYDİ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

     2016 yılında , İskele Mahallesi'nde lüks bir villada, uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı ve yapılan takip sonucunda, Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ve Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü  tarafından, lüks villaya  baskın düzenlemişti. Gerçekleşen operasyonda tutuklanıp, serbest kalan  M.Şükrü.Ö' nün yargılaması 19 ay sonra  tamamlandı. Edinilen bilgiye göre: 28.Haziran Perşembe günü yargılaması tamamlanıp, yerel mahkemenin verdiği ,3 yıl  4 ay hapis cezasını ,Yargıtay tarafından  onanmasıyla,M. Şükrü Ö. tutuklanarak , Muğla Kapalı Ceza Evine teslim edildi.
Daha ön­ce­den' de uyuş­tu­ru­cu­dan sa­bı­kası  mev­cut olan M. Şükrü Ö. nün, Datça' da bir Spor Salonu İşletmesinde ,ortak olduğu belirtildi.

1 ARALIK 2016 YILINDA NE OLMUŞTU

Datça 'da 1 Aralık 2016 yılında ,Muğla il Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü  ve Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, uyuş­tu­ru­cu maddesi ye­tiş­tir­me ih­ba­rı üze­ri­ne ve uzun sü­re­li takip so­nu­cun­da M. Şükrü Ö.' nün  ki­ra­la­dı­ğı İskele ma­hal­le­sin­de ki ol­duk­ça lüks olan vil­la­ya bas­kın ger­çek­leş­tirmişti. Sa­de­ce uyuş­tu­ru­cu ye­tiş­tir­mek ve ti­ca­re­ti­ni yap­mak için ki­ra­la­nıl­dı­ğı öğ­re­ni­len vil­la­da özel ışık­lan­dır­ma, ısı ve ha­va­lan­dır­ma sis­tem­le­ri, ısı ayar­la­mak­ta kul­la­nı­lan ter­mo­met­re, çe­şit­li to­hum­lar, hor­mon ilaç­la­rı ile içi alü­min­yum kaplı fer­mu­ar­lı özel bez do­lap­lar içe­ri­sin­de oluş­tu­rul­muş se­ra­da 29 kök hint ke­ne­vi­ri mad­de­si, has­sas te­ra­zi, esrar öğüt­me apa­ra­tı, 19 gram kubar esrar mad­de­si, 1 adet es­rar­lı si­ga­ra, 3 gram toz esrar, 8 adet buz­luk­ta yaş halde, 25 adet kuru halde 'Si­hir­li Man­tar' de­ni­len ve ye­nil­di­ği zaman ha­lü­si­nas­yon gös­te­ren ze­hir­li bir man­tar türü
  ''MAGİC MASH­RO­OM''  bu­lunmuştu.
Daha ön­ce­den uyuş­tu­ru­cu­dan sa­bı­kası  mev­cut olan ,M. Şükrü Ö. 5 aydır ye­tiş­tir­mek­te ol­duğu  Hint Ke­ne­vi­ri bu­lun­dur­mak, ye­tiş­tir­mek ve ti­ca­re­ti­ni yap­mak­tan göz al­tı­na alın­dık­tan sonra 2 Ara­lık 2016 Cuma günü Datça Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na sevk edilerek . tu­tuk­lan­ıp, serbest kalmıştı.


Bu haber 56515 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer