25-12-2019 12:04 GÜNDEM

DATÇA'DA UYUŞ­TU­RU­CU OPE­RAS­YO­NU: 4 GÖ­ZAL­TI

Sebiha ARSLAN : Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'nın uyuş­tu­ru­cu ve sahte alkol üre­ti­mi­ne yö­ne­lik ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Datça'da 'Kap­tan' isim­li nar­ko­tik kö­pe­ğin de ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­da uyuş­tu­ru­cu madde ile bir­lik­te dört şüp­he­li şahıs gö­zal­tı­na aldı.

DATÇA'DA UYUŞ­TU­RU­CU OPE­RAS­YO­NU: 4 GÖ­ZAL­TI

Edi­ni­len bil­gi­ye göre,dün (24.12.2019) saat 16:00 ile 18:00 sa­at­le­ri ara­sın­da Datça ilçe mer­ke­zin­de uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti yap­tı­ğı ih­ba­rı üze­ri­ne ha­re­ke­te geçen Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) ekip­le­ri , Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve Datça Po­li­si be­lir­le­nen ad­res­le­re eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­le­di. 7 ayrı iş yeri ve evde ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­da Jan­dar­ma Nar­ko­tik kö­pe­ği 'Kap­tan' da yer alır­ken, ke­ne­vir bit­ki­si ye­tiş­tir­me dü­ze­ne­ği, ke­ne­vir bit­ki­si, uyuş­tu­ru­cu içme apa­ra­tı, sıvı re­çi­ne esrar, 30 gram Skunk ve 5 litre etil alkol ele ge­çi­ril­di.

Gerçekleşen ope­ras­yon­da ,S.O. K.Ö. M.Ö ve B.O isim­li dört şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı. Gö­zal­tı­na alı­nan  şüp­he­liler  bu gün  Datça Cumhuriyet Savcılığına  sevk edi­lecek.


Bu haber 2348 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer