04-09-2018 13:06 GÜNDEM

DATÇA'DA UYUŞ­TU­RU­CU OPE­RAS­YO­NU ,2 KİŞİ GÖ­ZAL­TI­NA ALIN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'ya uyuş­tu­ru­cu madde sok­ma­ya ça­lı­şan 2 kişi, dün akşam (3.09.2018 Pazartesi) 19:45 sı­ra­la­rın­da Jan­dar­ma ve Po­li­sin ortak ope­ras­yo­nuy­la ya­ka­la­nıp, gö­zal­tı­na alın­dı.

DATÇA'DA UYUŞ­TU­RU­CU OPE­RAS­YO­NU ,2 KİŞİ GÖ­ZAL­TI­NA ALIN­DI

Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, hak­kın­da 'uyuş­tu­ru­cu madde bu­lun­dur­mak, kul­lan­mak ve ti­ca­re­ti­ni yap­mak' suç­la­rın­dan daha önce 3 kez adli işlem ya­pı­lan ve halen bu suç­lar­dan yar­gı­la­nan T.Ç.'nin (28), Mar­ma­ris'ten te­da­rik ede­ce­ği uyuş­tu­ru­cu mad­de­yi Datça ilçe mer­ke­zin­de sa­ta­ca­ğı yö­nün­de du­yum­lar al­ma­sıy­la ,Ekip­ler, Kız­lan Ma­hal­le­si Uşak­lı­lar Si­te­si mev­ki­sin­de dün önlem aldı.
İlçe jan­dar­ma ekip­le­ri , İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ve Muğla İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı em­rin­de gö­rev­li Kom Şube Mü­dür­lü­ğü'ne bağlı uyuş­tu­ru­cu madde arama kö­pek­le­ri de ha­zır­da bek­letil­di.?Saat 19.30 sı­ra­la­rın­da, 48 R 3616 pla­ka­lı oto­mo­bi­li dur­du­ran ekip­ler, arama yaptı. Arama ya­pıl­dı­ğı anda kö­pek­le­rin tepki ver­me­si üze­ri­ne ara­cın sol arka kol­tuk­la alt dö­şe­me­nin ara­sı­na sı­kış­tı­rıl­mış va­zi­yet­te yak­la­şık 150 (yü­zel­li) gram ağır­lı­ğın­da ''Skunk '' türü uyuş­tu­ru­cu madde ele ge­çi­ril­di.
Oto­mo­bil­de bu­lu­nan T. Ç. ve A. A. (28) gö­zal­tı­na alın­arak
Olay­la il­gi­li Datça Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.
 


Bu haber 1074 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer