21-10-2020 17:53 GÜNDEM

DATÇA'DA ŞENLİK VAR . TÜRKİYE'NİN YÖ­RE­SEL ÜRÜN­LERİ DATÇA'DA

Sebiha ARSLAN : Tür­ki­ye'nin fark­lı il­le­rin­den ge­le­rek , Datça'da Yö­re­sel Ürün­ler Et­kin­li­ğin­de bu­lu­şan yak­la­şık 30 stant sa­hi­bi , Dat­ça­lı­la­rı fark­lı lez­zet­ler­le bu­luş­tur­ma­ya davet edi­yor.

DATÇA'DA ŞENLİK VAR . TÜRKİYE'NİN YÖ­RE­SEL ÜRÜN­LERİ DATÇA'DA

Her yö­re­den fark­lı lez­zet­le­rin sa­tı­şa su­nul­du­ğu 'Yö­re­sel Ürün­ler' et­kin­li­ğin­de, Ma­lat­ya , Hatay , Ko­ca­eli, İstan­bul, Afyon , Aydın'ın özel ürün­le­ri­nin yanı sıra, Antep İçli Köfte, Çiğ Köfte, Kat­mer, Kü­ne­fe, Trab­zon Yö­re­sel Pey­nir ,Soğuk Sıkım Çörek Otu Yağı, Ka­ra­dut, Kı­zıl­cık Şu­ru­bu, Ku­ru­ye­miş Çe­şit­le­ri, Dibek Kah­ve­si ve Kahve Çe­şit­le­ri, Afyon Su­cu­ğu ,Su Bö­re­ği, Piş­ma­ni­ye ve daha bir çok yö­re­sel tat­lar yer al­mak­ta.
Yö­re­sel ürün­ler et­kin­li­ğin­de fark­lı lez­zet­le­rin ya­nın­da he­di­ye­lik eşya ve takı çe­şit­le­ri de sa­tı­şa su­nul­mak­ta.
Et­kin­lik mi­sa­fir­le­ri­ni ,Datça Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın' da 20 - 27 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da ağır­la­ya­cak.


Bu haber 1231 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer