14-09-2020 18:43 GÜNDEM

DATÇA'DA GÖ­NÜL­LÜ­LER EL ELE VERDİ SO­KAK­LA­RI TEMİZLEDİ

Sebiha ARSLAN : Eski Datça Ma­hal­le Muh­ta­rı Rıd­van Çevik 'in çağ­rı­sı üze­ri­ne , Cu­mar­te­si (12.09.2020) günü saat 10:00 da Yağ­ha­ne Mey­da­nı'nda top­la­nan çevre gö­nül­lü­le­ri Eski Datça Ma­hal­le­sin­de çevre te­miz­li­ği yaptı.

DATÇA'DA GÖ­NÜL­LÜ­LER EL ELE  VERDİ SO­KAK­LA­RI TEMİZLEDİ


Yak­la­şık 20 gö­nül­lü ile Datça Be­le­di­ye­si te­miz­lik iş­çi­le­ri , 2 saat bo­yun­ca Eski Datça' nın so­kak­la­rı­nı te­miz­le­di. Gö­nül­lü­ler, pet şi­şe­ler­den , te­ne­ke ku­tu­la­rı­na, klo­zet ve la­va­bo gibi in­şa­at atık­la­rı, poşet , cam şişe, araba las­ti­ği ve vb. çu­val­lar do­lu­su çöp top­la­dı.
 Te­miz­li­ğe ön­cü­lük eden Eski Datça Muh­ta­rı Rıd­van Çevik (33) ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Tu­rizm se­zo­nu ne­de­niy­le il­çe­mi­zi ve ma­hal­le­mi­zi zi­ya­ret sı­ra­sın­da, olu­şan çevre kir­li­li­ği­ni en aza in­dir­mek ama­cıy­la ma­hal­le halkı ve çevre dostu va­tan­daş­la­rı­mız ile bir araya ge­le­rek, çevre te­miz­li­ği­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Do­ğa­yı ko­ru­mak he­pi­mi­zin gö­re­vi. dedi.
Et­kin­lik­te Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da maske ve el­di­ven kul­la­nı­la­rak sos­yal me­sa­fe­ye dik­kat edil­di.

 


Bu haber 313 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer