19-09-2019 17:58 GÜNDEM

DATÇA'DA GAZİLER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : 19 Eylül Ga­zi­ler Günü Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı.

DATÇA'DA GAZİLER GÜNÜ KUT­LAN­DI

 


Dü­zen­le­nen tö­re­ne Kay­ma­kam Mesut Çoban ,Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hava Sa­vun­ma Bin­ba­şı Hilmi Özkan ,Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Cihat Yit­kin, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ,Datça Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Gazi Fer­hat Ün­sa­lan , Ga­zi­ler ile ya­kın­la­rı, Kamu Kurum Amir­le­ri ,Si­ya­si Parti Tem­sil­ci­le­ri, As­ke­ri Erkan ve Va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.19 Eylül Ga­zi­ler Günü et­kin­lik­le­ri, sabah saat 9:30 da  Ata­türk Anı­tı­na çe­lenk su­nu­mu ile baş­la­dı. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği'nin çe­lenk­le­ri­nin su­nu­mu ya­pıl­dı.Tö­ren­de Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş Şe­hit­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­lup İstik­lal Marşı söy­len­di.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­la­rı Datça Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği tem­sil­ci­si , Gazi emek­li Deniz Kur­may Albay Erdal Can­dan ve Hava Sa­vun­ma Teğ­men Salih Doğan ta­ra­fın­dan ya­pıl­an konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanındaki  tören sona erdi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından Gazi ve Şehit Ailelerine öğle yemeği ikramında bulunuldu.


Bu haber 548 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer