23-01-2018 15:58 GÜNDEM

DATÇA’DA 2500 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

2017-2018 eği­tim / öğ­re­tim yılı ara ta­ti­li kar­ne­le­rin da­ğı­tıl­ma­sıy­la baş­la­dı. Datça ge­ne­lin­de 2500 öğ­ren­ci ve 210 öğ­ret­men tatil se­vin­ci ya­şa­dı.

DATÇA’DA 2500 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Sö­mestr ta­ti­li ne­de­niy­le Kız­lan İlko­ku­lu ve Or­ta­oku­lun' da karne da­ğı­tım tö­re­ni dü­zen­len­di. 2017-2018 Eği­tim / Öğ­re­tim yılı  1.dönem ka­pa­nış tö­re­ni­ne İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar , Şube Mü­dü­rü Halil Terzi , yö­ne­ti­ci­ler, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci ve öğ­ren­ci ve­li­le­ri ka­tıl­dı.

Tö­ren­de öğ­ren­ci­ler şiir ,müzik ve çe­şit­li gös­te­ri­ler yaptı.1.sınıf öğ­ren­ci­le­ri­nin ront gös­te­ri­si ve müzik su­nu­mu büyük be­ğe­ni top­la­dı.Ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.

İlçe ge­ne­lin­de­ki 8 en ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­ye Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar ta­ra­fın­dan if­ti­har bel­ge­si ve­ril­di.ilkokul­lar­da en ba­şa­rı­lı 3 öğ­ren­ci­ye ödül­le­ri­ni ise Şube Mü­dü­rü Halil Terzi ve­rir­ken,Or­ta­okul­lar­da not or­ta­la­ma­sı­na göre en ba­şa­rı­lı 3 öğ­ren­ci­ye ödül­le­ri­ni ise Kız­lan İlk ve Orta Okul Mü­dü­rü Mu­zaf­fer Çak­mak tak­tim etti.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar yaptı.

Er­do­ğan '' tatil dö­ne­mi­nin ço­cuk­lar için din­len­me ve mola sü­re­ci ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek din­len­miş bir şe­kil­de yeni dö­ne­me baş­la­ya­ca­ğız " 5 Şubat'ta tek­rar okul­la­ra dö­ne­ce­ğiz dedi.
Karnelerin dağıtımıyla tören sona erdi.
(Se­bi­ha ARS­LAN)


Bu haber 959 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer